Rodzaje maszyn budowlanych

Zbudowanie jakiegokolwiek budynku i konstrukcji wymaga dużej wiedzy oraz grupy doświadczonych pracowników. Poza tym, nie mniejszą rolę odgrywają maszyny budowlane, bez których postawienie obiektów nie byłoby możliwe. Jakie są rodzaje maszyn budowlanych?

Rodzaje maszyn budowlanych

Maszyny budowlane można podzielić ze względu na sposób sterowania, napęd, kategorię wykonywanych robót oraz rodzaj sprzętu. Najczęściej dzielimy je z uwagi na kategorię wykonywanych robót.

Do najczęściej stosowanych maszyn budowlanych zalicza się te przeznaczone do robót ziemnych. Należą do nich różne koparki, maszyny do zagęszczania i odspajania gruntów oraz ładowarki. Są to także walce, ubijarki, zrywarki, równiarki oraz spycharki. W niektórych przypadkach używane są również różne ciężkie maszyny przypominające te wykorzystywane przy robotach drogowych. Na placach budowy można także spotkać urządzenia wiertnicze oraz urządzenia do przerabiania różnych kruszyw. Wykorzystanie maszyn budowlanych najwyższej jakości jest bardzo istotne nie tylko ze względów bezpieczeństwa. Wysokie wymagania i częste kontrole mogą sprawić, że korzystanie ze sprzętu słabej jakości skończy się karą.

Firmy nie muszą posiadać na wyłączność wszystkich maszyn, których łączny koszt mógłby sięgnąć nawet kilku milionów złotych.  Większość firm budowlanych decyduje się na zakup tych maszyn, które najbardziej wpasowują się w specyfikację ich firmy, przez co będą najczęściej używane. Pozostałe urządzenia można wypożyczyć na okres przeprowadzania określonych prac. W ofercie naszej firmy znajdziesz usługę wynajmu maszyn budowlanych.

Warto wspomnieć, że coraz częściej wykorzystywane są także stabilizatory gruntu oraz frezarki. Stabilizatory używane są jeszcze przed rozpoczęciem prac budowlanych na terenach, które uniemożliwiają bezpieczne i stabilne skonstruowanie budowli.