Powstanie asfalt redukujący zanieczyszczenie powietrza. Politechnika Gdańska i Lotos rozpoczynają badania

2020-12-04-Fot-Grupa-Lotos

Fot. Grupa Lotos

[2020-12-04] Politechnika Gdańska i spółka Lotos Asfalt powołały konsorcjum badawcze, które stawia sobie za cel opracowanie ekologicznych asfaltów. Prace badawcze będą prowadzone w ramach wartego ponad 5 mln zł projektu dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

O powołaniu konsorcjum badawczego, w skład którego weszła Politechnika Gdańska (PG) i spółka Lotos Asfalt, poinformował w czwartek rzecznik prasowy uczelni Maciej Dzwonnik.

Wyjaśnił, że oba podmioty pod koniec listopada podpisały z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowę na dofinansowanie projektu pod nazwą „Ekologiczne asfalty”. Dodał, że celem przedsięwzięcia jest stworzenie innowacyjnej nawierzchni, która przyczyni się do redukcji zanieczyszczeń powietrza w rejonie pasa drogowego głównie na terenie polskich miast.

Projekt zakłada opracowanie innowacyjnej nawierzchni asfaltowej modyfikowanej fotokatalizatorem, której zastosowanie ma zmniejszyć ilość szkodliwych substancji, w tym tlenków azotu i lotnych związków organicznych, przedostających się do powietrza.

„Fotokatalityczne systemy oczyszczania powietrza stanowią obecnie jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się technologii, ale nie są pozbawione wad i niedoskonałości. Nasza technologia bazuje natomiast na innowacyjnych fotokatalizatorach hybrydowych, które zapewniają wyższą redukcję stężenia tlenków azotu w asfalcie pod wpływem promieniowania słonecznego, a dodatkowo umożliwiają degradację rakotwórczych związków organicznych do prostych i nieszkodliwych związków nieorganicznych” – poinformowała cytowana w komunikacie przekazanym mediom prof. PG Anna Zielińska-Jurek z Katedry Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej, która koordynuje projekt z ramienia uczelni.

Z kolei prof. Piotr Jaskuła z Katedry Inżynierii Drogowej PG podkreślił, że aktualnie na rynku nie jest dostępna nawierzchnia drogowa spełniająca funkcje, jakie z założenia ma spełniać asfalt oparty na fotokatalizatorach hybrydowych.

„W związku z tym, że nawierzchnie ulic w miastach są w ponad 90 proc. asfaltowe, takie rozwiązanie może w przyszłości poprawić jakość życia ich mieszkańców” – powiedział z kolei, także cytowany w komunikacie, prezes zarządu Lotos Asfalt Cezary Godziuk.

Dzwonnik poinformował, że projekt „Ekologiczne asfalty” zyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Wyjaśnił, że przedsięwzięcie było jednym z 55 projektów, które ubiegały się o środki, a otrzymał je po tym, jak został sklasyfikowany na 6. miejscu.

Rzecznik poinformował, że wartość projektu wyniesie ponad 5 mln zł, z czego ok. 65 proc. będzie pochodzić z funduszy europejskich.

Przypomniał też, że projekt jest kolejnym wspólnym przedsięwzięciem PG i Lotosu. Przed rokiem oba podmioty weszły w skład większego konsorcjum, które prowadzi prace nad rozwojem technologii pozwalającej obniżyć koszty budowy dróg i poprawić ich trwałość. Z kolei w marcu ub.r. Grupa Lotos i PG podpisały umowy dotyczące współpracy nad projektami badawczo-rozwojowymi w obszarze niskoemisyjnego transportu oraz magazynowania energii.

Dzięki tak nowoczesnym technologiom nasze gąsienicowe i kołowe rozściełacze asfaltu będą układać jeszcze bardziej przyjazną dla środowiska mieszankę bitumiczną.