PKP SA prowadzą przetarg na przebudowę dworca Dąbrowa Górnicza

2021-07-21-Fot-PKP-Dabrowa-Gornicza
Fot. PKP Dąbrowa Górnicza

[2021-07-21] Przetarg na przebudowę opuszczonego dziś budynku głównego dworca kolejowego w Dąbrowie Górniczej (Śląskie) prowadzi spółka PKP SA. To element współpracy z lokalnym samorządem, chcącym zbliżać mieszkańców do transportu publicznego.

Dąbrowa Górnicza to najbardziej wysunięty na północny wschód duży ośrodek Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Kilka lat temu tamtejszy samorząd rozpoczął program „Promowanie zielonej mobilności…”, zakładający budowę oferty komunikacji zbiorowej konkurencyjnej dla transportu indywidualnego.

Miasto na początku 2017 r. nawiązało współpracę ws. założeń i realizacji przedsięwzięcia z zarządcą kolejowej infrastruktury, spółką PKP Polskie Linie Kolejowe oraz zarządcą kolejowych nieruchomości, spółką PKP SA. Kluczowym założeniem „Promowania zielonej mobilności…” stała się poprawa dostępności do dąbrowskich dworców: w centrum i dzielnicach Gołonóg oraz Ząbkowice (wszystkie położone są na głównej linii kolejowej Gliwice – Katowice – Częstochowa).

Następnie miasto oraz PLK w uzgodnieniu przygotowały projekty, a potem przetargi na prace budowlane, które w Ząbkowicach (obejmowały głównie nowy układ komunikacyjny) zostały zakończone w 2019 r., a w centrum i Gołonogu trwają od ub. roku. W ramach obu trwających inwestycji powstają m.in. parkingi, przystanki autobusowe, tunele pod torami w miejsce przejazdów oraz połączenia piesze i rowerowe.

Równoległa współpraca miasta z PKP SA dotyczy przygotowania rewitalizacji dwóch dąbrowskich dworców: zabytkowego dworca Dąbrowa Górnicza oraz dworca Dąbrowa Górnicza Gołonóg. Uzgodniono inwestycje, mające umożliwić przywrócenie obsługi pasażerskiej w obu budynkach, umieszczono też oba obiekty w Programie Inwestycji Dworcowych PKP SA.

Zamknięty zabytkowy budynek dworca w centrum Dąbrowy Górniczej jest bardzo podobny do odnowionego w poprzednich latach, pochodzącego z lat 80. XIX wieku budynku dworca kolei warszawsko-wiedeńskiej w Myszkowie (również z XIX w. pochodzi budynek w Gołonogu, będący niegdyś częścią węzła kolejowego, w którym jedna z odnóg kolei warszawsko-wiedeńskiej zbiegała się z koleją dąbrowsko-iwanogrodzką, jak dawniej nazywał się Dęblin).

We wtorek prezydent Dąbrowy Górniczej Marcin Bazylak umieścił na swoim facebookowym profilu wizualizacje projektu przebudowy głównego dworca miasta wskazując, że termin ogłoszonego dzień wcześniej przez PKP SA przetargu na wykonanie prac budowlanych w obiekcie upływa obecnie 24 sierpnia.

Z dokumentacji przetargowej PKP SA wynika, że szacowane na 16 mln zł netto prace powinny zostać wykonane w oparciu o przygotowany projekt w ciągu 65 tygodni. Kryterium wyboru ofert będzie jedynie cena. Nie przewidziano aukcji elektronicznej.

Jednocześnie ze staraniami miasta i jego współpracą ze spółkami PKP PLK i PKP SA od niemal początku swojej działalności w 2018 r. zrzeszająca 41 miast i gmin regionu GZM przygotowuje koncepcję Kolei Metropolitalnej: oferty szybkich pociągów aglomeracyjnych zapewniających trzon transportu publicznego w regionie. Przewidywane dwie główne trasy Kolei Metropolitalnej, której rozwój uniemożliwia dotąd wyczerpana przepustowość linii kolejowych, to Gliwice – Dąbrowa Górnicza oraz Tarnowskie Góry – Tychy.

Również Metropolia współpracuje przy tym przedsięwzięciu z PLK, które zapowiedziały m.in. jeszcze na ten rok rozpoczęcie przetargów na modernizację połączenia Będzin – Katowice – Katowice Ligota (wraz z dobudową dodatkowych torów aglomeracyjnych).

Dla połączeń Katowice Ligota – Tychy, Katowice – Mysłowice oraz Katowice – Gliwice PLK chcą przygotować w najbliższych latach dokumentacje przedprojektowe, uwzględniające dodatkowe tory (postępowania z tym związane są na różnych etapach realizacji). Dla odcinka Będzin – Dąbrowa Górnicza również zakładana jest budowa torów aglomeracyjnych (przewidują je w przyszłości projekty prowadzonych w centrum Dąbrowy Górniczej i Gołonogu prac torowych PLK). Poza budową centrów przesiadkowych, dąbrowski program „Promowania zielonej mobilności…”, zakłada m.in. budowę dróg rowerowych i częściową przebudowę infrastruktury drogowej w ciągu głównych ulic: Sobieskiego, Królowej Jadwigi i Piłsudskiego, równolegle z inwestycją przygotowaną przez spółkę Tramwaje Śląskie. Z końcem czerwca br., po aukcjach elektronicznych, TŚ wybrały najkorzystniejsze oferty w swoich postępowaniach w tym zakresie.

logo PAP