Obwodnica Krakowa nad zbiornikiem retencyjnym

2021-07-20-Fot-UWWM
Fot. Urząd Wojewódzki Województwa Małopolskiego

[2021-07-20] Budowana północna obwodnica Krakowa będzie przebiegać nad suchym zbiornikiem retencyjnym. – Z jednej strony ma to zapobiegać powodziom, a z drugiej strony ułatwiać ruch komunikacyjny mieszkańcom i przedsiębiorcom – stwierdził w poniedziałek wizytujący budowę premier Mateusz Morawiecki.

Przebieg północnej obwodnicy Krakowa został – przynajmniej w części – wyznaczony w latach 70. Powstająca droga, to domkniecie ringu krakowskiego z drogą S7 na północ do Warszawy, ale także odciążenie od ruchu tranzytowego dla mieszkańców Krakowa.

Obecność premiera na budowie miała związek z weekendowymi podtopieniami w Małopolsce. Przez kilka powiatów w Małopolsce przeszły nawałnice, które spowodowały gwałtowne wezbranie wód w rzekach i potokach, woda zalała drogi i budynki.

Zbiornik retencyjny „na wszelki wypadek”

– Inwestycja będzie przebiegać nad suchym zbiornikiem retencyjnym, przeciwpowodziowym, budowanym i konstruowanym na wszelki wypadek. Połączenie tych dwóch inwestycji – dziś, po tych trudnych dniach weekendowych dla Małopolski, kiedy tyle ulew, burz błyskawicznych, nagłych zdarzeń powodziowych dotknęło w dramatyczny sposób mieszkańców Małopolski – jest myślę dobrym podsumowaniem inwestycji w ramach Polskiego Ładu – powiedział dziennikarzom premier.

– Ta wielka inwestycja – stoimy tutaj dosłownie na tunelu, który będzie służył mieszkańcom już wkrótce – natomiast właśnie nieopodal, jeśli dobrze rozpoznaję kilometr stąd, będziemy mieli nową dużą inwestycję retencyjną – stwierdził szef rządu.

– Łączymy w taki sposób wszystkie elementy zgód środowiskowych, żeby z jednej strony zapobiegać powodziom, a z drugiej strony ułatwiać ruch komunikacyjny mieszkańcom i przedsiębiorcom –  podkreślił premier.

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita podkreślił, że przy tego rodzaju inwestycjach z myślą o przyszłości podejmowana jest współpraca z podmiotami takimi jak Wody Polskie. – Inwestycja ta będzie przyczyniała się do bezpieczeństwa retencyjnego na północy Krakowa – mówił Kmita. – Inwestycje dofinasowane z programów rządowych – zarówno lokalne, jak i te duże, strategiczne – powodują, że podnosi się bezpieczeństwo powodziowe w Małopolsce – dodał.

Droga i suchy zbiornik

S52 – czyli północna obwodnica Krakowa będzie miała długość ponad 12 km, dwie jezdnie z trzema pasami ruchu na każdej z nich. Węzły drogowe połączą ją z istniejącym układem komunikacyjnym, a 20 km dróg dojazdowych pozwoli na dogodne dojazdy z Krakowa i okolicznych miejscowości. Inwestycja ma się zakończyć w 2023 r.

Jeszcze w pierwszym kwartale 2016 r. północnej obwodnicy Krakowa nie było w sieci dróg krajowych. Zmieniono to w maju 2016 r. rozporządzeniem Rady Ministrów. Ruszyły przetargi i prace dokumentacyjne, a w listopadzie 2018 r. podpisana została umowa z wykonawcą.

W lipcu 2020 r. wojewoda wydał decyzję ZRID dla odcinka od miejscowości Zielonki do Mistrzejowic, a następnego dnia wykonawcy przekazany został plac budowy i rozpoczęły się roboty.

Prace obejmują ciąg główny drogi ekspresowej i drogi dojazdowe. Powstają fundamenty i filary wiaduktów. Trwa przebudowa sieci kolidujących z inwestycją: energetycznej, gazowej i sanitarnej. W ramach inwestycji powstaną dwa tunele: w Zielonkach o długości 653 m i w Batowicach o długości 496 m, 27 obiektów mostowych (mosty, wiadukty, estakady) oraz 4 km murów oporowych. Suchy zbiornik retencyjny w Węgrzcach na potoku Sudół Dominikański będzie miał długość ok. 290 m i zmienną szerokość w zależności od ukształtowania terenu. Będzie gromadził opady i wody powodziowe. Nad nim zostanie poprowadzona estakada drogowa.

logo PAP