Pieniądze na drogi dla gmin górskich. Ile na Dolnym Śląsku, ile na Podkarpaciu?

2021-03-30-Fot-Pixabay-gosiak1980
Fot. Pixabay/gosiak1980

[2021-03-30] Do 57 samorządów na Dolnym Śląsku trafi ponad 198 mln zł w ramach wsparcia gmin górskich. Pieniądze pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Najwięcej – po 8 mln zł otrzymały duże miasta: Jelenia Góra, Świdnica i Dzierżoniów. 66 mln zł trafi do gmin na Podkarpaciu.

Na stronach Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego opublikowano listę dolnośląskich beneficjentów rządowego programu wsparcia gmin górskich w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Znalazło się na niej 57 górskich samorządów z regionu, dla których przeznaczono w sumie ponad 198 mln zł. 17 samorządów dostało pieniądze na dwa zadania.

Najwięcej otrzymają duże miasta. Jelenia Góra otrzyma 8 mln zł na przebudowę dwóch ulic stanowiących piesze szlaki turystyczne w wyższe partie Karkonoszy oraz na budowę zadaszonego lodowiska i zadaszonego skateparku.

Miasto Dzierżoniów 8 mln zł dostało na zagospodarowanie Rynku m.in. budowę miejsc postojowych, wymianę nawierzchni, aranżacja zielni, iluminację oraz zaadoptowanie przejścia obok ratusza pod punkt informacji miejskiej i wystaw plenerowych.

Miasto Świdnica 8 mln zł otrzymało na rewitalizację zabytkowej części bloku rynkowego, gdzie zbiegają się wszystkie świdnickie trasy i szlaki turystyczne. Wykonana zostanie też modernizacja budynków komunalnych w Rynku, przebudowany zostanie Teatr Miejski i planowana jest odbudowa tarasu widokowego w Parku Młodzieżowym.

Gmina Bielawa dostała 7,1 mln zł na inwestycję o całkowitej wartości 35 mln zł. To budowa Centrum Turystyki Aktywnej, w skład którego wchodzić będzie hala wielofunkcyjna wraz z zapleczem noclegowym i gastronomicznym. Plan zakłada też przebudowę i rozbudowę dróg gminnych łączących jedną z największych atrakcji turystycznych regionu – Camping „Sudety” oraz Jezioro Bielawskie – z drogą wojewódzką 384.

Na dwa zadania pieniądze otrzymała gmina Świeradów-Zdrój. Ponad 5,7 mln zł przeznaczone będzie na budowę wieży widokowej na górze Młynica, budowę kompleksu otwartych basenów oraz budowę pijalni z wodą mineralną. Ponad 1,2 mln zł wesprze rozbudowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej.

Budżet naboru RFIL dla gmin górskich w skali kraju wynosił 1 mld zł. Na Podkarpaciu o dofinansowanie mogło ubiegać się 27 gmin, które spełniały określone w naborze warunki.

Jak podkreśliła wojewoda, wszystkie gminy złożyły wnioski i wszystkie otrzymały dofinansowanie.

Wśród inwestycji, na które samorządy chciały dostać pieniądze najczęściej powtarzały się zadania takie jak: budowa ścieżek rowerowo-pieszych, modernizacja i budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, budowa wież widokowych czy budowa dróg i chodników.

Największe kwoty otrzymały gminy Sanok, Rymanów i Ustrzyki Dolne.

Pieniądze są szczególnie ważne dla gmin, które ucierpiały w wyniku pandemii. – Dla jednostek, które mają znaczenie turystyczne i w następstwie pandemii odnotowały straty budżetowe, rządowe wsparcie jest niezwykle istotne, nie tylko z punktu widzenia zaspokojenia potrzeb mieszkańców, ale przede wszystkim dla rozwoju turystyki – powiedziała wojewoda Ewa Leniart.

Samorządy mogły ubiegać się o finasowanie lub dofinansowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, a także infrastruktury komunalnej związanej z usługami turystycznym. W szczególności mogła to być budowa lub modernizacja m.in. szlaków turystycznych pieszych, rowerowych, konnych, wodnych, narciarskich. Pieniądze można było uzyskać również na remonty placów, deptaków, promenad, parków, punktów widokowych, a nawet parkingów. Dofinansowane zostały też projekty, które przewidywały rozbudowę infrastruktury komunalnej koniecznej do rozwoju usług turystycznych, np. dróg, chodników, oczyszczalni ścieków. Łącznie do 202 gmin górskich w Polsce trafi 672 mln zł wsparcia z Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

logo PAP