Finał przetargu na budowę Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej

2021-03-29-Fot-Maciej-Bejm-GDDKiA
Fot. Maciej Bejm/GDDKiA

[2021-03-29] Zakończono procedurę przetargową na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S6 Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej, standardowa i obligatoryjna kontrola uprzednia prowadzona przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych nie wykazała uchybień – poinformowała w piątek GDDKiA.

„Kolejnym krokiem, po przedstawieniu przez wykonawców gwarancji należytego wykonania robót, będzie podpisanie umów” – podał zespół prasowy GDDKiA.

Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej (OMT) będzie liczyła ok. 39 kilometrów.

OMT podzielono na dwa odcinki realizacyjne: Chwaszczyno (bez węzła) – Żukowo (bez węzła) – długość ok. 16,3 km oraz Żukowo (z węzłem) – Gdańsk Południe (rozbudowa węzła) – długość ok. 16 km, oraz obwodnica Żukowa o długości ok. 7 km.

Spośród ofert, które wpłynęły w ramach przetargu na projekt i budowę tego odcinka S6, jako najkorzystniejsze pod koniec lutego wybrano oferty firmy Budimex (Chwaszczyno-Żukowo) oraz konsorcjum firm Mirbud i Kobylarnia (Żukowo-Gdańsk Południe, obwodnica Żukowa).

Budimex zadeklarował, że zbuduje część OMT za ponad 715 mln zł. Z kolei konsorcjum Mirbud (lider) i Kobylarnia (partner) oszacowało koszt wykonania swojego zadania na 777 mln zł.

Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej będzie dwujezdniową drogą ekspresową po dwa pasy w każdym kierunku z rezerwą pod trzeci pas.

OMT rozpocznie się na węźle Chwaszczyno (jest budowany w ramach innego odcinka S6 Bożepole Wielkie – Gdynia), prowadząc na wschód od drogi krajowej nr 20 (w pobliżu Żukowa) i dalej na południe od drogi krajowej nr 7 w kierunku węzła Gdańsk Południe (na S7 Południowej Obwodnicy Gdańska i S6 Obwodnicy Trójmiasta). Integralną częścią tej inwestycji będzie obwodnica Żukowa (o parametrach drogi GP – główna przyspieszona).

Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej umożliwi sprawny, bezpieczny i komfortowy przejazd od strony autostrady A1 oraz drogi ekspresowej S7 w kierunku zachodnim i północnym województwa pomorskiego, wyprowadzając ruch tranzytowy na dalsze odcinki trasy S6 w kierunku Lęborka, Słupska i Koszalina. Zapewni dostępność komunikacyjną terenów leżących wzdłuż obecnych dróg krajowych nr 7 i 20, odblokuje centra Żukowa i Chwaszczyna oraz częściowo odciąży istniejącą drogę ekspresową S6 Obwodnicę Trójmiasta. Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej ma być oddana do użytku w 2025 r.

logo PAP