Obwodnice Przemyśla i Miejsca Piastowego: wybrano firmy, które wykonają dokumentacje

2021-03-31-Fot-GDDKiA
Fot. GDDKiA

[2021-03-31] Dokumentację projektową dla obwodnic Przemyśla i Miejsca Piastowego wykona konsorcjum firm MPRB (lider), Mosty Kraków i MP Infra (partnerzy). Oferta konsorcjum została wybrana jako najkorzystniejsza w obu oddzielnych przetargach – poinformowała PAP rzeczniczka prasowa rzeszowskiego oddziału GDDKiA Joanna Rarus.

Dodała, że jeśli od dokonanego wyboru nie wpłyną odwołania, możliwe będzie podpisanie umów jeszcze w kwietniu br.

Rarus przypomniała, że w przetargu na obwodnicę Przemyśla wpłynęły w sumie cztery oferty, a zwycięskie konsorcjum wyceniło wykonanie dokumentacji na ponad 12,6 mln zł. Z kolei na obwodnicę Miejsca Piastowego złożono trzy oferty, a najkorzystniejsza miała wartość ponad 10,6 mln zł.

Jak podkreśliła rzeczniczka, w obu przypadkach zamówienie obejmuje opracowanie studium korytarzowego, studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej oraz materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. – Przygotowanie dokumentacji projektowej jest warunkiem niezbędnym do przejścia do kolejnego etapu inwestycji, tj. realizacji zadania w systemie „projektuj i buduj” – powiedziała.

Zarówno obwodnica Przemyśla, jak i Miejsca Piastowego to nowe zadania, dla których proces inwestycyjny dopiero się rozpoczyna.

Obwodnica Przemyśla będzie częścią dróg krajowych nr 28 i 77. Jak tłumaczy Rarus, trasa pozwoli na usprawnienie ruchu tranzytowego, którego część z autostrady A4 przejmuje droga krajowa nr 77, prowadząc dalej przez Przemyśl na wschód do przejścia granicznego z Ukrainą w Medyce. – Droga krajowa nr 77 pozwala na kontynuację transportu z kierunku północnego (Warszawa, Radom, Jarosław) na południe, do Przemyśla, i dalej drogą krajową nr 28 do przejść granicznych na południu Polski – powiedziała rzeczniczka rzeszowskiego oddziału GDDKiA.

Natomiast obwodnica Miejsca Piastowego będzie częścią drogi krajowej nr 28. Trasa będzie miała ok. 20 km długości i jej koszt szacowany jest na 500 mln zł. Budowa obwodnicy pozwoli na wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza gęstą zabudowę miejscowości: Miejsce Piastowe, Rymanów, Besko oraz Zarszyn. Obwodnice Przemyśla i Miejsca Piastowego powstaną w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic. Założenia programu przewidują, że do 2030 r. będzie wybudowanych 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km. Koszt realizacji tras został oszacowany na blisko 28 mld zł.

logo PAP