Parking na półtora tysiąca aut powstanie w Katowicach?

Fot-Pixabay-Hans

Fot. Pixabay/Hans

[2020-03-31] Katowicki oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich prowadzi konkurs na koncepcję parkingu wielopoziomowego w Strefie Kultury w Katowicach. Obiekt ma mieścić 1,3-1,5 tys. samochodów i kosztować nie więcej, niż 70 mln zł netto.

Przestrzeń, nazywana Strefą Kultury, powstała w ostatnich latach na terenie dawnej kopalni Katowice, przylegającym od północy do śródmieścia Katowic.

Zbudowana tam nowa siedziba Muzeum Śląskiego, obok ukrytych pod ziemią nowych przestrzeni, wykorzystuje część odrestaurowanych obiektów pokopalnianych. W pobliżu znajdują się wartościowe architektonicznie i funkcjonalnie gmachy Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia oraz Międzynarodowego Centrum Kongresowego (połączonego z halą Spodka).

Problemem Strefy Kultury jest liczba miejsc parkingowych. Choć jest ich łącznie ok. 1 tys. na kilku jednopoziomowych parkingach między obiektami Strefy, na co dzień wykorzystywane są one przez osoby pracujące lub uczące się w centrum miasta. W razie kumulacji imprez w obiektach Strefy zdarza się, że jako parkingi wykorzystywane są utwardzone nieużytki na północ od niej.

Jak wynika z materiałów konkursowych umieszczonych na stronach katowickiego SARP, zamówiony przez Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego konkurs będzie dotyczył wielopoziomowego obiektu w miejscu obecnego głównego jednopoziomowego parkingu pomiędzy ulicami Olimpijską i Góreckiego, a skwerem przy NOSPR i niezrewitalizowaną częścią obiektów Muzeum.

Obiekt powinien być garażem wielopoziomowym, otwartym, na 1,3 – 1,5 tys. miejsc parkingowych, z połączeniem z co najmniej z dwiema okolicznymi ulicami. Zalecane jest zaprojektowanie dachu płaskiego w sposób niegenerujący dodatkowego ruchu kołowego, np. w formie tzw. zielonego dachu z możliwością późniejszej lokalizacji dodatkowych przestrzeni usług czy gastronomii.

Wśród założeń podano, że maksymalny planowany koszt realizacji budowy parkingu, wraz z zagospodarowaniem terenu i stałym wyposażeniem, nie może przekroczyć 46,5 tys. zł netto za miejsce parkingowe – i łącznej kwoty 70 mln zł netto według cen i stawek obowiązujących na dzień ogłoszenia konkursu. Projekt i nadzór autorski nie mogą być droższe, niż 800 tys. zł netto.

Z informacji SARP wynika, że konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno–architektonicznej nowego parkingu będzie dwuetapowy. W pierwszym etapie zaproszeni uczestnicy złożą do 23 czerwca br. opracowania studialne, w drugim zakwalifikowani do 21 sierpnia przedstawią prace konkursowe.

W pierwszym etapie oceniane będą: odniesienie się do kontekstu przestrzennego Strefy Kultury (80 proc.) i utrzymanie elementów zagospodarowania terenu (20 proc.) W drugim kryteriami mają być: walory urbanistyczno-architektoniczne (60 proc.), walory ekonomiczne (20 proc) i odniesienie do kontekstu przestrzennego (20 proc.). Nagrody to kwoty 25 tys. zł, 20 tys. zł i 15 tys. zł dla laureatów trzech pierwszych miejsc i zaproszenie do realizacji dokumentacji projektowej.

W październiku ub. roku katowiccy radni przyjęli uchwałę „porządkująca strefę płatnego parkowania”. Jej główną zmianą było niewielkie rozszerzenie dotychczasowej strefy płatnego parkowania obejmującej centrum tego miasta oraz podzielenie jej na dwie podstrefy: „Śródmieście” i „Ceglana – Wita Stwosza”. Przedstawiciele magistratu akcentowali, że uchwała była pierwszym elementem zmian w polityce parkingowej Katowic.

Miasto, rozpoczynając prace nad rozszerzeniem strefy płatnego parkowania w lipcu ub. roku. sygnalizowało przygotowywanie tzw. dialogu technicznego w obszarach: polityki parkingowej oraz nowego kształtu obsługi transportem zbiorowym – w związku z planowanym uruchomieniem budowanych centrów przesiadkowych.

W zakresie polityki parkingowej przewidziano zaplanowanie na nowo strefy płatnego parkowania oraz ukształtowanie nowego systemu opłat w Śródmieściu, z uwzględnieniem ulg dla mieszkańców strefy i Katowic. Na podstawie pozyskanych w trakcie prac danych wprowadzane mają być kolejne zmiany w centrum, w tym także w tzw. Strefie Kultury.

Logo PAP