Ogłoszono przetarg na dużą drogę rowerową w Katowicach

2021-07-28-Fot-GZM
Fot. GZM

[2021-07-28] Przetarg na zaprojektowanie drogi rowerowej o parametrach velostrady z dzielnicy Katowic –  Giszowca w kierunku centrum przesiadkowego Brynów, z połączeniem do Katowickiego Parku Leśnego – ogłosił katowicki samorząd.

Inwestycja jest możliwa dzięki przejęciu w maju br. przez samorząd gruntów po kolei piaskowej, należących wcześniej do spółki CTL Maczki-Bór.

Jak potwierdził we wtorkowej informacji katowicki magistrat, wybrana w przetargu firma zaprojektuje drogę dla rowerów i chodnik wraz z infrastrukturą towarzyszącą – od Giszowca (rejon ul. Mysłowickiej i Kolistej) do Katowickiego Parku Leśnego (ul. Francuska) i dalej w kierunku przejścia pieszo-rowerowego w sąsiedztwie ul. Huberta.

Projektowana velostrada będzie fragmentem planowanego połączenia dzielnicy Giszowiec z Centrum Przesiadkowym Brynów o łącznej długości ok. 5,3 km. Większość tego odcinka, ok. 4,2 km, stanowić będzie droga rowerowa o podwyższonych parametrach, która ma być wykonana w śladzie dawnej kolei piaskowej na odcinku od ul. Kolistej do włączenia w ul. Huberta.

Powstać ma tam wygodne i bezpieczne połączenie dla rowerzystów oraz pieszych (równolegle do velostrady planowane są chodnik i obiekty małej architektury), które umożliwi szybki dostęp do węzła przesiadkowego. Powstanie jednocześnie możliwość przejazdów z Giszowca i Nikiszowca do rekreacyjnych obszarów Katowickiego Parku Leśnego.

Wybrany w przetargu wykonawca ma opracować dokumentację projektową, uzyskać uzgodnienia i decyzje, które pozwolą na przygotowanie przetargu na roboty budowalne. Projektant ma uczestniczyć w zebraniach zespołu konsultacyjnego ds. polityki rowerowej miasta, konsultacjach z radami dzielnic oraz konsultacjach społecznych.

Obecny termin otwarcia ofert w przetargu to 9 sierpnia. Wybrana firma będzie miała na wykonanie projektu 11 miesięcy. Postępowanie na wybór wykonawcy planowane jest pod koniec 2022 r.

Miasto sygnalizuje, że do poprowadzenia velostrady przystosowane są rozwiązania infrastrukturalne powstające w ramach budowy nowego węzła drogowego dróg krajowych nr 86 i 81 w dzielnicy Giszowiec.

Jednocześnie inwestycja Katowic ma wpisywać się w sieć velostrad Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, która zadeklarowała udział i współpracę przy tej realizacji. Miasto Katowice uzgodniło zapisy specyfikacji technicznej velostrady z przedstawicielami GZM i obecnie trwają prace nad porozumieniem w sprawie dofinansowania planowanego przedsięwzięcia przez Metropolię.

Akt notarialny w sprawie przejęcia przez Katowice gruntów po zlikwidowanej kolei piaskowej, należącej do spółki CTL Maczki-Bór SA władze miasta i firmy podpisały w maju br. Umowa dotyczyła sprzedaży działek na rzecz miasta Katowice o łącznej powierzchni 5,7 ha za blisko 592 tys. zł. Niezależnie od projektu dotyczącego velostrady z Giszowca w stronę Brynowa w tym roku w Katowicach powstać ma ponad 13 km nowych tras rowerowych – rozwijających obecną ich sieć o długości blisko 180 km. Na tę infrastrukturę samorząd przeznacza 14 mln zł – ponad dwa razy więcej niż rok wcześniej.

logo PAP