Modernizacja dróg, budowa kanalizacji nowa zieleń miejska w centrum Kielc

2021-07-29-Fot-Wikimedia-Commons
Fot. Wikimedia Commons

Cztery projekty związane z zieloną rewitalizacją śródmieścia, budowa nowych sieci kanalizacyjnych oraz modernizacja skrzyżowania ulic Jagiellońskiej i Karczówkowskiej – to projekty, które władze Kielc zgłosiły do rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.

Zgodnie z założeniami programu samorząd może się ubiegać o dofinansowanie do 95 proc. kosztów inwestycji. Każdy samorząd może złożyć trzy wnioski – jeden bez limitu wartości inwestycji, drugi z limitem do 30 mln zł i trzeci na inwestycję, której wartość nie przekracza 5 mln zł.

Jak poinformowała w środę Agata Wojda, zastępca prezydenta Kielc, w priorytecie do 30 mln zł, miasto przygotowało projekt zakładający zieloną rewitalizację śródmieścia. We wniosku uwzględniono cztery inwestycje: rewitalizację skweru im. Ireny Sendlerowej, rewitalizację ulicy Bodzentyńskiej wraz placem Św. Wojciecha, urządzenie przedpola synagogi przy Al. IX Kielc oraz nasadzenia drzew na kieleckim Rynku.

– Te inwestycje mają niwelować skutki upałów, miejskich wysp ciepła, zwiększać retencje powierzchni, rozszczelnień powierzchni nieprzepuszczalnych oraz zwiększać różnorodność biologiczną – zaznaczyła Wojda.

Podkreśliła, że inwestycje mają odpowiadać na potrzeby mieszkańców, którzy szczególnie podczas pandemii pokazywali „głód i potrzebę przebywania w przestrzeni publicznej”. – Ale żeby to było dla mieszkańców satysfakcjonujące ta przestrzeń musi być przyjazna i zielona – dodała Wojda.

Przypomniała, że rewitalizacja skweru im. Ireny Sendlerowej, ulicy Bodzentyńskiej oraz przedpola synagogi jest przygotowana pod względem koncepcyjnym. Wszystkie trzy zadania były zgłaszane do innych programów m.in. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, jednak nie uzyskały dofinansowania. Z kolei nowym projektem jest zazielenienie Rynku.

– W ramach tego projektu chcemy poczynić duże inwestycje związane z infrastrukturą, która znajduje się pod płytą rynku. Przygotować profesjonalne odwodnienie, żeby roślinność nie była zakorzeniona w donicach tylko w powierzchni. To zadanie ma sprawiać, że Rynek, który obecnie już pełni ważne funkcje publiczne, będzie miejscem z pewnością przyjemniejszym – podkreśliła Wojda.

We wniosku do 5 mln zł miasto przygotowało zadania związane z budową kanalizacji przy ulicach Biesak, Dobromyśl, Kamińskiego i 1 Maja. Natomiast wniosek bez wartości limitu inwestycji zakłada modernizację ulic w pobliżu Świętokrzyskiego Centrum Onkologii oraz Ogrodu Botanicznego.

Zastępca prezydenta Kielc Bożena Szczypiór poinformowała, że zakres planowanych inwestycji obejmuje remont skrzyżowania ulic Jagiellońskiej i Karczówkowskiej. Ponadto planowane jest połączenie ulicy Kamińskiego i Podklasztornej. Program Inwestycji Strategicznych jest elementem Rządowego Funduszu „Polski Ład”. Za finansowanie projektów będzie odpowiadał Bank Gospodarstwa Krajowego.

logo PAP