Obwodnica Szczecinka. Wiemy kto ją wybuduje

2021-05-26-Fot-Wikimedia-Commons-kolanin
Fot. Wikimedia Commons/kolanin

[2021-05-26] Oferta firmy Budimex została wybrana w przetargu na projekt i budowę obwodnicy Szczecinka w ciągu drogi krajowej nr 20. Jej wartość to ok. 106,6 mln zł – podał we wtorek szczeciński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Obwodnica Szczecinka w ciągu DK20 jest jedną z dziewięciu zaplanowanych do realizacji w Zachodniopomorskiem w ramach rządowego „Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030”.

GDDKiA podała, iż z pięciu ofert złożonych w przetargu na projekt i budowę tejże obwodnicy, za najkorzystniejszą uznano tę firmy Budimex, która zobowiązała się wykonać zamówienie za kwotę ok. 106,6 mln zł. Zamawiający na realizację zadania gotowy był przeznaczyć ponad 135,2 mln zł.

Jednocześnie w komunikacie GDDKiA poinformowała, że niewybrani oferenci mają 10 dni na ewentualne odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej. Następnie po zakończeniu standardowej kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych można będzie podpisać umowę z wykonawcą.

Na opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wykonawca ma 17 miesięcy. Natomiast na roboty budowlane – 19 miesięcy, wyłączając okresy zimowe od 15 grudnia do 15 marca. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2025 r.

Od jesieni 2019 r. funkcjonuje obwodnica Szczecinka w ciągu drogi ekspresowej S11. Nadal jednak droga krajowa nr 20 prowadzi przez centrum miasta, dlatego konieczna jest budowa obwodnicy również w ciągu DK20.

Nowa trasa, jak podała GDDKiA, od południa ominie Szczecinek i połączy obwodnicę w ciągu DK20 z obwodnicą w ciągu S11 w rejonie miejscowości Miękowo, gdzie powstanie nowy węzeł drogowy. W ramach inwestycji powstaną też dwa ronda oraz wiadukt nad linią kolejową. Obwodnica będzie miała długość 4,3 km.

Obwodnica Szczecinka w ciągu DK20 będzie drugą inwestycją w woj. zachodniopomorskim z rządowego Programu budowy 100 obwodnic, dla której zostanie podpisana umowa na realizację. Obwodnica Szczecinka w ciągu DK20 będzie drugą, po obwodnicy Gryfina w ciągu DK31, inwestycją z „Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030”, dla której podpisana zostanie umowa na realizację. Dla pozostałych siedmiu obwodnic: Szwecji, Wałcza, Rusinowa i Człopy na DK22, Stargardu i Złocieńca na DK20 oraz Kołbaskowa w ciągu DK13 przygotowywana jest dokumentacja.

logo PAP