Obwodnica Łomży z unijnym dofinansowaniem

Obwodnica Łomża

Foto: GDDKiA

 

[2023-06-10] Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), kierowcy mogą już korzystać z węzła Łomża Zachód na skrzyżowaniu budowanej drogi ekspresowej S61 z obecną DK61. Udostępniono tym samym do ruchu, gotowy od roku, ponad 7-kilometrowy odcinek ekspresówki Łomża Południe – Łomża Zachód.

Na obecnym etapie trwają też prace na budowie pozostałej części obwodnicy Łomży, do funkcjonującego już dalszego odcinka S61.

Podpisując umowę na realizację 13-kilometrowej obwodnicy Łomży Generalna Dyrekcja nałożyła na wykonawcę wymóg realizacji w określonym terminie kluczowych elementów inwestycji, czyli tzw. kamienie milowe.

Pierwszym z nich jest właśnie uruchomienie węzła Łomża Zachód, co poprzedziła kontrola przeprowadzona przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, a także uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie tego odcinka połączeń drogowych.

S61 do granicy z Litwą

Następnym kamieniem milowym, zgodnie z informacją GDDKiA, będzie planowane na połowę 2024 roku, udostępnienie na zasadzie przejezdności jednej jezdni obwodnicy Łomży. Wtedy będzie można przejechać już całą długość S61 od Ostrowi Mazowieckiej do granicy z Litwą omijając Łomżę.

Pomiędzy Ełkiem a Kalinowem

Natomiast w okresie wakacyjnym, na terenie woj. warmińsko-mazurskiego Generalna Dyrekcja zamierza udostępnić kierowcom, S61 na odcinku pomiędzy węzłami Ełk Południe i Kalinowo (poprzednia nazwa Wysokie) o długości blisko 23 km.

Kolejna dobra dla kierowców informacja w kontekście S61, dotyczy tego, że jeszcze w tym roku GDDKiA zaplanowała udostępnienie ciągu głównego S61 od Ostrowi Mazowieckiej do Śniadowa (19,5 km) w województwie mazowieckim, a także połączenie S8 z istniejącym już fragmentem S61.

Dodajmy, też że Węzeł Łomża Zachód, to obecna DK61 przecinająca S61 górą (relacja Ostrołęka – Łomża) oraz dwujezdniowa S61 dołem z rozjazdem w stronę Łomży i Ostrołęki. A kierunek na północ (Stawiski – Ełk – Budzisko) pozostaje zamknięty, do czasu uzyskania przejezdności całej obwodnicy Łomży.

Umowa na ponad 713 mln zł

W ocenie GDDKiA prace przy budowie obwodnicy Łomży postępują szybko. Szacowane na dziś zaawansowanie robót przekracza 22 procent. Na całym odcinku eski prowadzone są prace ziemne, czyli nasypy i wykopy. Trwa też zbrojenie i betonowanie filarów przeszło 1200 metrowego mostu przez Narew. Cały odcinek S61 od węzła Łomża Zachód do węzła Kolno w standardzie dwujezdniowej drogi ekspresowej ma być gotowy w połowie 2025 roku. Wartość umowy z wykonawcą inwestycji przekracza 713 mln zł.

Dodajmy, że inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na kwotę około 528,8 mln zł., przy całkowitej wartości projektu 971,3 mln zł.