Powstanie wschodnia obwodnica Tarnowa

Obwodnica Tarnowa

 

[2023-06-11] Podpisano umowę na opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R), dla nowego odcinka Drogi Krajowej nr 73, który przebiegać będzie na wschód od miasta Tarnowa (woj. małopolskie) i poprzez nowy węzeł połączy autostradę A4 z DK94.

Udogodnienia dla tranzytu i mieszkańców

Planowana droga umożliwić ma całkowite ominięcie Tarnowa przez ruch tranzytowy z DK73 w kierunku autostrady A4. To nowe rozwiązanie zapewnić ma też krótszy dojazd do A4, mieszkańcom miejscowości położonych na południe od niej i od DK94. Dotyczy to m.in. Pilzna i Jasła.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w tym przypadku planuje budowę nowego odcinka drogi klasy GP (główna ruchu przyspieszonego), o długości ok. 10 km, węzłów drogowych, obiektów inżynierskich i urządzeń ochrony środowiska.

Natomiast ostateczna decyzja w kwestii tego czy droga będzie miała przekrój jedno- czy dwujezdniowy, zostanie podjęta na podstawie analizy i prognozy ruchu, wykonywanej w ramach opracowania STEŚ-R.

Studium i konsultacje społeczne

Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) opracuje MULTICONSULT Polska. Projektanci mają przygotować kilka wariantów przebiegu drogi, które zostaną skierowane do konsultacji i przedstawione lokalnym społecznościom oraz samorządom. Ostatecznie też, dla optymalnej pod względem środowiskowym, społecznym, ekonomicznym i technicznym propozycji, GDDKiA wystąpi o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU). A dla wariantu zatwierdzonego powyższą decyzją, wykonane zostaną badania geologiczne. Termin przewidziany na wykonanie dokumentacji STEŚ-R to 42 miesiące od podpisania umowy. Wartość prac projektowych to 8,5 mln zł.

DK73 dla trzech województw

Jak podkreśla GDDKiA, Droga Krajowa 73 to ważny szlak komunikacyjny o zasięgu krajowym, który przechodzi przez trzy województwa: świętokrzyskie, małopolskie, podkarpackie. Łączy też Kielce, Morawicę, Chmielnik, Busko-Zdrój, Pacanów, Szczucin, Dąbrowę Tarnowską, Tarnów, Pilzno i Jasło. A od węzła na przecięciu z autostradą A4 (Tarnów Centrum) do węzła na ul. Lwowskiej w Tarnowie, gdzie krzyżuje się z DK94, droga krajowa nr 73 przebiega przez Tarnów. Natomiast na odcinku ok. 20 km, pomiędzy Tarnowem (woj. małopolskie) i Pilznem (woj. podkarpackie), ma wspólny przebieg z DK94.

Dodajmy, że obecnie mieszkańcy miejscowości położonych przy DK73 na południe od DK94, w tym Pilzna i Jasła, mają ograniczony dostęp do A4. W obecnej sytuacji mogą na nią wjechać korzystając z węzła Tarnów Centrum albo z węzła Dębica Zachód, które oddalone są od siebie o ok. 30 km. Podobnie jak kierowcy pojazdów poruszających się DK73 na trasie Kielce – Jasło. Budowa obwodnicy Tarnowa jest przygotowywana w ramach rządowego Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030.