Nadrabiamy kilkanaście lat opóźnień we wzmacnianiu dróg

Fot. Depositphotos/ginasanders

Fot. Depositphotos/ginasanders

[2022-10-05] Przez wiele lat Polska nie wywiązywała się z obowiązku dostosowywania swoich dróg do określonego nacisku na oś pojazdu. To z kolei doprowadziło do postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości UE. Rząd wreszcie ma zamiar wdrożyć program inwestycji w sieć drogową.

Program Wzmocnienia Krajowej Sieci Drogowej ma na celu zapewnić do 2030 roku stabilne finansowanie dla utrzymania spójnej, nowoczesnej i bezpiecznej sieci dróg krajowych, którymi zarządza GDDKiA. Na realizację tego programu przeznaczono ok. 64 mld zł.

Dostosowanie do ruchu

Program zakłada dostosowanie układu dróg krajowych do ruchu pojazdów o nacisku pojedynczej osi do 11.5 t, utrzymanie wymaganego stanu technicznego istniejącej infrastruktury oraz intensyfikację działań zmniejszających negatywny wpływ infrastruktury drogowej na środowisko.

Kompleksowe przebudowy

– Utrzymanie strukturalne obejmuje dostosowanie istniejącej sieci dróg krajowych do przenoszenia obciążeń 11.5 t/oś poprzez wzmocnienie nawierzchni i dostosowanie do obowiązujących warunków technicznych. W ramach utrzymania strukturalnego realizowane będą kompleksowe przebudowy oraz rozbudowy odcinków dróg krajowych w zarządzie GDDKiA, obejmujące także m.in. przebudowę skrzyżowań i uzupełnienie infrastruktury o niezbędne elementy służące niechronionym uczestnikom ruchu – taką informację przekazało Ministerstwo Infrastruktury.

Zapobiegać degradacji

Jak wskazał resort, utrzymanie bieżące obejmuje wszelkie rutynowo wykonywane prace remontowe, naprawcze, konserwacyjne i porządkowe, których celem jest zapobieganie degradacji nawierzchni, elementów drogi, obiektów inżynierskich i wyposażenia pasa drogowego, a także zabiegi mające na celu zachowanie bezpieczeństwa ruchu.