Jest wykonawca odcinka drogi S74 w Kielcach

Mat. GDDKiA

Mat. GDDKiA

[2022-09-16] GDDKiA wybrała wykonawcę, który zaprojektuje i wybuduje liczący około 5 km odcinek drogi ekspresowej S74 Kielce Zachód – Kielce. Najkorzystniejszą ofertę (713,4 mln zł) przedstawiło Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor.

Nowy odcinek drogi ekspresowej S74 połączy węzeł Kielce Zachód na skrzyżowaniu z drogą ekspresową S7 z węzłem Bocianek, który został wybudowany w ramach odcinka S74 Kielce – Cedzyna. Inwestycja zapewni pełne oddzielenie ruchu tranzytowego od lokalnego dzięki przeprowadzeniu ciągu głównego S74 na przeważającym odcinku w wykopie. Dodatkowo powstaną m.in. dwa tunele drogowe. Trasę będzie można pokonać drogą ekspresową w około trzy minuty. Dla ruchu lokalnego zachowane zostaną wszystkie dotychczasowe połączenia komunikacyjne północ-południe, z uwzględnieniem ruchu pieszego. Lokalne skrzyżowania usytuowane będą nad drogą ekspresową, w większości na dotychczasowym poziomie.

Dwa nowe węzły

W ramach inwestycji planowana jest budowa dwóch węzłów drogowych – Hubalczyków i Zagnańska – i dwóch tuneli. Dłuższy z nich, około półkilometrowy, planowany jest na odcinku sąsiadującym z zabudową osiedlową między ul. Klonową a Warszawską, i jest odpowiedzią na postulaty mieszkańców miasta. Planowana jest również budowa wiaduktu nad S74 w ciągu ul. Transportowców i ronda nad tunelem pod ul. Olszewskiego. Wzdłuż nowego odcinka wybudowana zostanie również droga rowerowa.

Połączy trzy województwa

Przejście przez Kielce to kluczowa inwestycja dla budowy S74. Droga w przyszłości połączy województwa łódzkie, świętokrzyskie i podkarpackie, a mieszkańcom Kielc ułatwi dojazd do węzłów autostradowych w okolicach Łodzi i przejść granicznych na Podkarpaciu. Nowa droga będzie realizowana w systemie „projektuj i buduj”, a szczegółowe rozwiązania techniczne zostaną opracowane na etapie projektu budowlanego. Do włączenia nowej drogi przystosowany został węzeł Kielce Zachód wybudowany w ciągu S7 na obwodnicy Kielc oraz istniejący, około siedmiokilometrowy odcinek S74 Kielce – Cedzyna z węzłem Bocianek. W marcu tego roku rozpoczęła się realizacja S74 Przełom/Mniów – węzeł Kielce Zachód, co oznacza, że po wybudowaniu przejścia przez Kielce kierowcy korzystać będą nieprzerwanie z blisko 30-km odcinka ekspresowej trasy między Mniowem a Cedzyną. Ponadto trwa również realizacja odcinka obwodnicy Opatowa w ciągu S74 w woj. świętokrzyskim.