Będzie przetarg na budowę drogi S12 pod Chełmem

Mat. GDDKiA

Mat. GDDKiA

[2022-09-05] GDDKiA ogłosiła przetarg na budowę 23 kilometrów drogi S12 na odcinku Chełm – Dorohusk. Trasa połączy budowaną obecnie obwodnicę Chełma z przejściem granicznym z Ukrainą w Dorohusku.

Początek nowego odcinka zaplanowano w miejscowości Srebrzyszcze, gdzie droga ekspresowa przetnie istniejącą drogę krajową nr 12. Dalej S12 będzie przebiegać po południowej stronie DK12. Ominie m.in. rezerwat przyrody Roskosz oraz miejscowość Pławanice. Za Teosinem, gdzie planowana jest budowa miejsc obsługi podróżnych, przekroczy linię kolejową nr 7 relacji Warszawa-Dorohusk. W ramach inwestycji powstanie dwujezdniowa droga ekspresowa z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach. Planowanych jest 16 wiaduktów, 59 przejść dla zwierząt oraz węzeł drogowy Dorohusk. Droga będzie realizowana w systemie projektuj i wybuduj. Zadaniem wykonawcy będzie zaprojektowanie trasy, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), wybudowanie drogi oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Kiedy ekspresówką do Chełma?

GDDKiA w tym roku planuje ogłosić przetargi na jeszcze dwa odcinki S12 w województwie lubelskim o łącznej długości około 32 km. Mają to być odcinki Piaski – Dorohucza i Dorohucza – Chełm. Po wykonaniu badań geologicznych, wyłączono odcinek o długości około 5,7 km na ich połączeniu. W rejonie planowanego węzła Dorohucza stwierdzono niestety pod warstwą ziemi odpady przemysłowe, które nie były zinwentaryzowane. GDKKiA podjęła decyzję o ominięciu składowiska. Wiązać się to będzie ze zmianą przebiegu trasy między Pełczynem a miejscowością Chojno Nowe, opracowaniem nowego wariantu i uzyskaniem decyzji środowiskowej. Jak zapewnia GDDKiA, to najkrótsza metoda prowadząca do realizacji tego fragmentu trasy i połączenia z sąsiednimi odcinkami.

Nowy ślad

Trasa pomiędzy Piaskami i Chełmem w całości przebiegać będzie po nowym śladzie, przecinając obszary rolnicze oraz omijając tereny wysoce zurbanizowane i cenne przyrodniczo. Pierwszy odcinek długości około 10 km to przedłużenie istniejącej obwodnicy Piask. Trasa będzie przebiegać przez tereny gmin Piaski i Trawniki w powiecie świdnickim i tymczasowo będzie się kończyć na skrzyżowaniu z drogą powiatową łącząca Pełczyn na DK12 z Trawnikami.

Objazd do zakończenia prac

Do czasu zakończenia prac na wysokości węzła Dorohucza kierowcy będą korzystać z objazdu obecną DK12 i za kanałem Wieprz – Krzna wjadą na S12. To drugi odcinek na którego realizację będzie ogłoszony przetarg. Trasa o długości około 22,5 km przebiegać będzie przez tereny gminy Trawniki w powiecie świdnickim oraz gmin Siedliszcze i Chełm w powiecie chełmskim. Za Stołpiem połączy się z obwodnicą Chełma o długości około 13,6 km, dla której Lubelski Urząd Wojewódzki prowadzi postępowanie dotyczące wydania decyzji ZRID. Uzyskanie tej decyzji umożliwi wykonawcy rozpoczęcie robót w terenie.