Obwodnica Warszawy. Mieszkańcy chcą ekranów akustycznych

2021-02-18-Fot-Pixabay-Wallstrand

Fot. Pixabay/Wallstrand

[2021-02-18] Mieszkańcy Wilanowa, Powsinka i Zawad domagają się budowy ekranów akustycznych wzdłuż Południowej Obwodnicy Warszawy (POW). Starania mieszkańców ma wesprzeć Rada Warszawy. Na czwartkową sesję zaplanowano głosowanie nad projektem stanowiska wzywającej GDDKiA do budowy ekranów.

Pod koniec grudnia ub.r. otwarty został 15-kilometrowy odcinek Południowej Obwodnicy Warszawy – od węzła Lubelska do węzła Warszawa – Wilanów, na wysokości ul. Przyczółkowej. M.in. mieszkańcy Wilanowa zaczęli się skarżyć na hałas dobiegający do ich mieszkań szczególnie w miejscach, w których nie ma ekranów akustycznych. Zbierają podpisy pod apelem o budowę ekranów.

– Wierzymy, że te ekrany zostaną zbudowane jak najszybciej, że nie będziemy musieli czekać kilku lat – mówi PAP radna Wilanowa Anna Drewniak (PiS). Przypomina, że już w lutym 2017 r. radni Wilanowa wystosowali do GDDKiA petycję w sprawie budowy ekranów.

Protestujących mieszkańców zamierza wesprzeć Rada Warszawy. Podczas czwartkowego posiedzenia ma być głosowany projekt stanowiska wzywającego GDDKiA do budowy ekranów dźwiękochłonnych.

– Nowy odcinek trasy S2 generuje znaczący hałas, który uprzykrza życie w okolicy, powoduje uszczerbek na zdrowiu psychicznym i fizycznym, a także obniża wartość pobliskich działek. Aby uniknąć negatywnych skutków, należałoby zmienić nawierzchnię z chropowatej betonowej na gładszą asfaltową, a także uzupełnić panelami wygłuszającymi odcinki, w których ich zabrakło – czytamy w uzasadnieniu projektu stanowiska.

Rzecznik mazowieckiej Generalnej Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Małgorzata Tarnowska podkreśliła w rozmowie z PAP, że GDDKiA „jest zobowiązana do działania zgodnie z przepisami prawa, uzyskanymi decyzjami czy postanowieniami, rozporządzeniem w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, prawem ochrony środowiska i zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego”.

– To na ich podstawie budowane są ekrany akustyczne, a dodatkowe mogą powstać, jeśli normy hałasu będą przekroczone i właściwy marszałek województwa wyda stosowną decyzję – wyjaśniła.

Wskazała, że dla Południowej Obwodnicy Warszawy warunki środowiskowe określono w wydanej w 2011 r. decyzji środowiskowej, a następnie, na podstawie szczegółowych projektów budowlanych, dokonano ich weryfikacji w procedurach ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

Weryfikacja zapisów decyzji opierała się nie tylko na konkretnych rozwiązaniach drogowych, ale również na zaktualizowanych informacjach w zakresie zagospodarowania terenu oraz aktualnych przepisach prawa. – Należy nadmienić, że zabezpieczenia akustyczne mogą powstać wyłącznie w celu ochrony terenów, które są zakwalifikowane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub na podstawie klasyfikacji gminy – dodała.

Zgodnie z wyjaśnieniami Tarnowskiej badania skuteczności zabezpieczeń akustycznych zostaną wykonane po roku od oddania inwestycji do użytkowania.

Rzeczniczka zapewniła, że w przypadku potwierdzenia przekroczenia norm hałasu, zostaną wybudowane dodatkowe zabezpieczenia wskazane w decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego.