MI: Kolejne inwestycje zwiększające bezpieczeństwo ruchu drogowego

Fot. Pixabay/JerzyGorecki

Fot. Pixabay/JerzyGorecki

[2021-02-17] Minister Infrastruktury zatwierdził do realizacji sześć programów inwestycji dla zadań zwiększających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Zadania realizowane w województwach małopolskim, opolskim, wielkopolskim, podkarpackim, zachodniopomorskim i dolnośląskim poprawią bezpieczeństwo na drogach. Obejmą budowę chodników i infrastruktury niezbędnej dla funkcjonowania granicznego odcinka autostrady, przebudowę skrzyżowań na ronda, a także kompleksową rozbudowę infrastruktury z zastosowaniem elementów zwiększających bezpieczeństwo. Łączny koszt nowych inwestycji na drogach krajowych to około 190 mln zł.

Województwo małopolskie

Budowa ronda na skrzyżowaniu DK79 z ul. Zieloną w Chrzanowie

Inwestycja polega na budowie ronda w miejscu istniejącego skrzyżowania DK79 z drogą gminną, ul. Zieloną. W ramach rozbudowy powstanie obustronny chodnik oddzielony od jezdni barierkami, o długości około 100 m, oświetlenie i odwodnienie. Nastąpi przebudowa infrastruktury technicznej wraz z budową kanału technologicznego. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w okolicy wiaduktu kolejowego. Ukończenie zadania zaplanowano na 2021 r.

Województwo opolskie

Rozbudowa drogi krajowej nr 42/45 na odcinku Kluczbork – początek obwodnicy Praszce

Zakres zadania obejmuje odcinek DK42 na wspólnym przebiegu z DK45 o długości 11,1 km. Na odcinku Ligota Górna – Dębina zaplanowano kompleksową rozbudowę ze wzmocnieniem nośności konstrukcji do 11,5 tony na oś, natomiast na odcinku Dębina – Praszka dostosowanym do wspomnianej nośności, w ramach odrębnego zadania zakończonego w 2014 roku, zaplanowano wymianę warstwy ścieralnej. Ponadto zaplanowano rozbudowę 9 skrzyżowań o lewoskręty, budowę obiektu mostowego, 5 przepustów, 13 km dróg zbiorczych z dopuszczeniem ruchu rowerowego, 3,1 km ciągów pieszo–rowerowych oraz kanału technologicznego. Przewiduje się również wykonanie elementów z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego w postaci azylów na przejściach dla pieszych, oświetlenia, wygrodzeń oraz oznakowania. Ukończenie zadania zaplanowano na 2026 r.

Województwo wielkopolskie

Przebudowa wraz z częściową rozbudową DK32 na odcinku Grodzisk Wielkopolski – Granowo – Strykowo

W ramach zadania odcinek drogi krajowej nr 32 o długości 7,1 km zostanie dostosowany do nośności 11,5 tony na oś wraz z przebudową skrzyżowań i wykonaniem lewoskrętów. Ponadto na odcinku 3,2 km wybudowana zostanie ścieżka pieszo–rowerowa. Koszty przygotowania dokumentacji oraz wykup gruntów pod budowę ścieżki poniesie Gmina Stęszew. Ukończenie zadania zaplanowano na 2022 r.

Województwo podkarpackie

Budowa chodnika w ciągu drogi krajowej nr 94 w miejscowości Trzciana. Inwestycja będzie realizowana w powiecie rzeszowskim, gminie Świlcza. Zakres zadania obejmuje budowę chodnika po obydwu stronach drogi z rowem, o łącznej długości 1 km oraz budowę kanału technologicznego o długości 500 m. Ukończenie zadania zaplanowano na 2023 r.

Województwo zachodniopomorskie. Budowa infrastruktury drogowej na granicznym, początkowym odcinku autostrady A6

W ramach zadania wybudowane zostaną między innymi jezdnie wspomagające o długości 1,8 km, drogi dojazdowe i place do zawracania. Celem inwestycji jest budowa infrastruktury umożliwiającej bezpieczne zawracanie wszystkim pojazdom przed przekroczeniem granicy oraz prowadzenia planowanych i nieplanowanych kontroli na granicy RP. Obecnie prowadzenie kontroli wiąże się ze zmianą organizacji ruchu na autostradzie. Ponadto służby drogowe i wykonawcy, aby zawrócić, zmuszeni są korzystać z drogi serwisowej zlokalizowanej na terytorium Niemiec. Ukończenie zadania zaplanowano na 2025 r.

Województwo dolnośląskie

Przebudowa Ronda Solidarności w ciągu DK30 w Zgorzelcu

W ramach zadania w ciągu DK30 nastąpi dobudowa dodatkowego pasa ruchu dla pojazdów skręcających w prawo na skrzyżowaniu (na kierunku Jelenia Góra – Zgorzelec – autostrada A4 węzeł Zgorzelec) wraz z chodnikiem dla pieszych. Dodatkowo w ramach przedsięwzięcia realizowanego przez Gminę Miejską Zgorzelec dobudowany zostanie między innymi dodatkowy pas ruchu na tym rondzie na kierunku od autostrady A4 węzeł do centrum miasta. Realizacja obu inwestycji przyczyni się do upłynnienia ruchu na rondzie. Ukończenie zadania zaplanowano na 2023 r.