Bezpieczeństwo na drogach ma wzrosnąć. Tysiące kilometrów dróg do remontu

2021-02-16-Fot-Pixabay-Bennian

Fot. Pixabay/Bennian

[2021-02-16] Rząd ma się we wtorek, 16 lutego zająć projektem uchwały Rady Ministrów ws. ustanowienia wieloletniego „Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej 2021 – 2024”.

Zgodnie z projektem programu, przedstawionym przez Ministerstwo Infrastruktury, jego celem jest ograniczenie liczby zabitych co najmniej o 40 proc., ograniczenie liczby ciężko rannych co najmniej o 41 proc. na drogach krajowych, Program dotyczy dróg krajowych będących w zarządzie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Z analizy GDDKiA wynika, że aby zapewnić infrastrukturę bezpieczną dla użytkowników ruchu drogowego, należy poprawić stan 8.250 km dróg krajowych, czyli 38,2 proc. istniejących. Limit kosztów programu to 10,5 mld zł, przy założeniu jego realizacji w okresie 11 lat. Następnie zmniejszono kwotę do 2,5 mld zł, dostosowując limit finansowy do dostępnych środków budżetu państwa.

Program ma przewidywać takie działania jak poprawa warunków niechronionych uczestników ruchu. W szczególności to poprawa warunków widoczności na przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerzystów, w tym ich oświetlenie.

Inne zadanie to rozdzielanie ruchu pieszych oraz rowerzystów od ruchu pojazdów za pomocą „fizycznych środków”, w tym wykonywania specjalnej infrastruktury dla pieszych oraz dla rowerów.

Program ma przewidywać też podnoszenie parametrów użytkowych nawierzchni infrastruktury dla pieszych i rowerów, budowę peronów na przystankach publicznego transportu zbiorowego oraz bezpiecznych dojść do nich.

Innym punktem jest budowa chodników, ścieżek pieszo-rowerowych, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, przebudowa skrzyżowań, budowa lewoskrętów, kładek dla pieszych, likwidacja punktów kolizyjnych na jezdniach.