Lubelskie: zatwierdzone programy budowy obwodnic

Fot-GDDKiA

Fot. GDDKiA

[2020-04-21] Minister infrastruktury zatwierdził programy inwestycji dla obwodnic Szczebrzeszyna i Janowa Lubelskiego w ciągu drogi krajowej nr 74. Powstaną nowe odcinki dróg o łącznej długości niemal 13 km.

To kolejne zadania z województwa lubelskiego kierowane do realizacji w ramach krajowego programu budowy 100 obwodnic. Na początku kwietnia br. zatwierdzono już programy inwestycji dla obwodnic Dzwoli i Gorajca.

Podstawowym celem budowy obwodnic Szczebrzeszyna i Janowa Lubelskiego jest wyprowadzenie ruchu z centrów tych miejscowości, który obecnie odbywa się po drodze krajowej numer 74. Będzie to stanowiło uzupełnienie istniejącej już obwodnicy Frampola oraz skierowanych do realizacji obwodnic Dzwoli i Gorajca.

Dzięki budowie obwodnic poprawić ma się bezpieczeństwo mieszkańców, odciążony będzie istniejący układ komunikacyjny, zwiększy się przepustowość drogi krajowej nr 74 pomiędzy Janowem Lubelskim a Zamościem. Ułatwiony zostanie też przejazd między Janowem Lubelskim a przejściem granicznym z Ukrainą w Zosinie. Obwodnice będą stanowić uzupełnienie dojazdu do powstającej trasy Via Carpatia.

Obwodnica Szczebrzeszyna, o długości 4 km, została zaprojektowana po nowym śladzie, po północnej stronie tej miejscowości. Obwodnica Janowa Lubelskiego, o długości 8,9 km, ominie miasto po północno–wschodniej stronie obecnego przebiegu drogi nr 74. Przy obu rozpoczęte zostały już prace przygotowawcze.

Uzyskanie decyzji środowiskowych jest planowane na drugą połowę 2021 r., a ogłoszenie przetargów na wybór wykonawców – na drugą połowę 2023 r. Zawarcie umów z wykonawcami przewidywane jest w pierwszej połowie 2024 r. Roboty budowlane prowadzone będą w latach 2024-2026.

W Lubelskiem ma powstać siedem obwodnic w ramach krajowego programu budowy 100 obwodnic miast. Będą to obwodnice: Dzwoli, Gorajca, Janowa Lubelskiego, Szczebrzeszyna i Zamościa w ciągu drogi krajowej nr 74, Łęcznej na drodze krajowej nr 82 oraz Łukowa na skrzyżowaniu dróg krajowych nr 63 i 76.

W ramach rządowego programu do 2030 r. powstanie 100 obwodnic na drogach krajowych o łącznej długości około 820 km. Ich koszt został oszacowany na blisko 28 mld zł.

Logo PAP