Kraków ma 235 km infrastruktury rowerowej

2020-07-28-Fot-Pixabay-MichaelGaida

Fot. Pixabay/MichaelGaida

[2020-07-28] W Krakowie do dyspozycji mieszkańców jest oddanych ok. 235 km infrastruktury rowerowej – poinformował w poniedziałek prezydent miasta Krakowa Jacek Majchrowski. Kolejne trasy albo już powstają, albo są w planach.

Podkreślił także, że w 2014 r. w referendum, w którym krakowianie opowiedzieli się za rozbudową ścieżek rowerowych, miasto miało do dyspozycji wydzieloną infrastrukturę rowerową liczącą 142,5 km. – Z biegiem lat oddawane były kolejne kilometry dróg oraz wprowadzano rozwiązania projektowe, które spowodowały, że obecnie do dyspozycji mieszkańców oddanych jest około 235 km – mówił prezydent Krakowa.

Na 235 km infrastruktury rowerowej w Krakowie składają się drogi dla rowerów, ciągi pieszo-rowerowe, chodniki z dopuszczonym ruchem rowerowym, pasy rowerowe, kontrapasy oraz tzw. kontraruch rowerowy, gdzie dopuszczona jest jazda rowerem „pod prąd” na ulicach jednokierunkowych w strefie ruchu uspokojonego, czyli z ograniczeniem prędkości do 30 km/h.

Poniedziałkowy briefing prasowy był połączony z oddaniem do użytku kładki pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Kamieńskiego. Kładka ma blisko pół km długości. Rowerzyści z południowych dzielnic Krakowa pokonają wąskie gardło, jakim jest ul. Kamieńskiego, 7 metrów nad torami kolejowymi oraz prawie 6 metrów nad ul. Powstańców Śląskich. „Nowo wybudowana kładka dla pieszych i rowerzystów zamyka pewien etap prac realizowanych przez miasto, mających na celu zwiększenie ruchu rowerowego w Krakowie. Po oddaniu do użytkowania bezproblemowo można dojechać jednośladem z rejonów Nowego Bieżanowa na bulwary wiślane” – powiedział Majchrowski.

Kładka jest fragmentem nowej, wybudowanej drogi dla rowerów łączącej ulice Wielicką i Nowosądecką z Ludwinowem, liczącej 4,7 km.

Prace przy budowie ścieżki rowerowej wzdłuż Kamieńskiego rozpoczęły się we wrześniu 2018 r., z kolei na samej kładce w lipcu ubiegłego roku. Inwestycja kosztowała ponad 21 mln zł. Projekt współfinansowany był ze środków unijnych.

Według informacji przekazanych przez urząd miasta, w ubiegłym roku wybudowano ok. 13,1 km infrastruktury rowerowej. Inwestycje realizowane były w kontynuacji i powiązaniu z istniejącymi trasami rowerowymi, a ich efektem było 4,46 km dróg dla rowerów oraz 8,68 km ciągów rowerowo-pieszych wydzielonych w ramach projektów organizacji ruchu. Na koniec 2019 r. łączna długość wydzielonej infrastruktury rowerowej wynosiła 169,3 km, a przy uwzględnieniu wszystkich elementów infrastruktury rowerowej była to długość ok. 235 km.

Droga dla rowerów powstała w ramach przebudowy ciągu ulic Królewskiej, Podchorążych, Bronowickiej, wybudowano też bardzo ważny z punktu widzenia rowerzystów fragment ścieżki wzdłuż Wisły, na odcinku od ul. Widłakowej do ul. Tynieckiej. Do dyspozycji mieszkańców oddano drogę dla rowerów przebiegającą od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ul. Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic miasta. Trwają prace na ścieżkach wzdłuż al. Kijowskiej oraz ul. Armii Krajowej (ok. 1,5 km).

Dyrektor Zarządu Dróg Miasta Krakowa Marcin Hanczakowski poinformował, że przebieg nowych inwestycji rowerowych ma usprawnić Program Budowy Ścieżek Rowerowych. – Obecnie w jego ramach poszukujemy firm, które opracują przebieg ścieżek wzdłuż ul. Conrada, Stojałowskiego oraz Bunscha – zakomunikował dyrektor.

Została również opracowana aktualizacja Studium Podstawowych Tras Rowerowych. Drogi dla rowerów powstają w ramach budowanej Trasy Łagiewnickiej (5,2 km) oraz rozbudowy ul. Igołomskiej (7,5 km). Miasto realizuje podpisane umowy na projekt i budowę dróg dla rowerów: pierwsza – dla ścieżki rowerowej na odcinku od klasztoru Norbertanek do ścieżki przy moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (2,7 km); druga –dla ścieżki wzdłuż al. 29 Listopada (1,4 km – na odcinku od ul. Żelaznej do ul. Opolskiej). W obu przypadkach trwa projektowanie ścieżek.

W 2019 r. opracowane zostało Studium Podstawowych Tras Rowerowych. W tym roku planowane jest wprowadzenie pod obrady Rady Miasta Krakowa dokumentu zatwierdzającego program inwestycji rowerowych, zgodnego z tym studium.

Jak przekazał magistrat, szansę dla usprawnienia ruchu rowerowego stanowi współpraca miasta w ramach inwestycji realizowanych przez PKP PLK, dzięki którym powstanie przeprawa rowerowa łącząca Podgórze z Kazimierzem oraz możliwe będzie wytyczenie ciągu rowerowego w obrębie wiaduktu nad ul. Prądnicką.

logo PAP