Jest umowa na dokumentację projektową dla odcinka DK47 Szaflary – Zakopane

DK47, fot. GDDKiA

DK47, fot. GDDKiA

 

[2023-01-18] Firma Sweco Polska opracuje koncepcję programową przebudowy DK47 między Szaflarami a Zakopanem. Zadanie zostanie zrealizowane za nieco ponad 3,5 mln zł.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za przygotowanie planu przebudowy DK47 i poprawy jej przepustowości. Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi i upłynnienie ruchu. Koncepcja programowa wstępnie określi zakres rzeczowy i finansowy przedsięwzięcia. Wykonawca ustali efektywność planowanej inwestycji, przebieg tras poszczególnych wariantów oraz typy i podstawowe parametry techniczne obiektów budowlanych.

Prognozy i badania

W celu uzyskania niezbędnych danych wykonawca opracuje analizy i prognozy ruchu oraz warianty przebudowy i ewentualnej rozbudowy drogi. Przeprowadzi także badania geologiczne, hydrologiczne oraz inwentaryzację przyrodniczą. Wykonana zostanie również analiza, która umożliwi wybór najkorzystniejszych wariantów technicznych. Całość procesu zakończy się opracowaniem wytycznych dla projektu budowlanego i uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Aktualna sytuacja

Droga krajowa nr 47 na odcinku Szaflary – Zakopane o długości ok. 11,8 km jest jednojezdniowa, ma dwa pasy ruchu, po jednym w każdym kierunku. Na blisko 10-kilometrowym odcinku przebiega w obszarze zabudowanym, gdzie zlokalizowanych jest 186 zjazdów do posesji. Średnie natężenie ruchu w ramach generalnego pomiaru ruchu 2020/2021 na odcinku od Szaflar do Poronina wynosiło 19,2 tys. pojazdów na dobę i wzrosło w ciągu ostatnich 5 lat o 41 proc. Między Poroninem a Zakopanem ten wzrost jest mniejszy i wynosi 17 proc., ale na tym odcinku średnio na dobę porusza się prawie 21 tys. pojazdów. Poziom swobody ruchu jest ograniczony. Okresowo, w czasie wzmożonych wyjazdów turystycznych, natężenie na drodze jest wyższe od jej przepustowości i tworzą się zatory.