Budowa estakady na odcinku S19 Rzeszów Południe – Babica

Budowa estakady na S19, fot. GDDKiA

Budowa estakady na S19, fot. GDDKiA

 

[2023-01-18] W województwie podkarpackim trwa jedna z trudniejszych technologicznie inwestycji infrastrukturalnych w Polsce. To ponad 10-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S19 Rzeszów Południe – Babica. W ramach inwestycji wybudowany zostanie tunel o długości ok. 2,2 km, a także trzynaście obiektów inżynierskich, w tym estakada realizowana w technologii nasuwania podłużnego.

Wyzwaniem inżynieryjnym na budowie odcinka S19 od węzła Rzeszów Południe do Babicy jest niewątpliwie realizacja tunelu. Jednak ciekawe są także inne obiekty powstające w ramach tej inwestycji. Przykładem jest estakada ES-1 w miejscowości Racławówka. Ma ona 413 m długości i przeprowadza ona drogę ekspresową S19 nad drogą powiatową nr 1409R, drogą powiatową nr 1408R, korytarzem przejścia dla małych zwierząt oraz potokiem Lubcza. Obiekt będzie się składał z ośmiu przęseł i dziewięciu podpór a ustrój nośny obiektu skrzynkowy z betonu sprężonego jest rozdzielony dla każdej z jezdni.

Ciekawa technologia

Estakada będzie budowana w technologii nasuwania podłużnego przy użyciu awanbeków (dziobów montażowych). Metodę tę stosuje się w szczególności do budowy ciągłych obiektów wieloprzęsłowych sprężonych. Technologia ta umożliwi prefabrykację poszczególnych segmentów skrzynek na wytwórni prefabrykacji usytuowanej za podporą skrajną, a po ich doprężeniu kablami sprężającymi centrycznymi do poprzednio wykonanych segmentów, sukcesywne wysuwanie ich aż do położenia docelowego.

Materiały

Do wykonania konstrukcji ustrojów nośnych potrzebne będzie 1 620 000 kg stali zbrojeniowej, 8450 m3 betonu mostowego wysokiej wytrzymałości C50/60 oraz 494 000 kg stali sprężającej w postaci siedmiodrutowych lin stalowych wysokiej wytrzymałości. Do dostarczenia betonu potrzebnych będzie ok. 900 betonowozów, a łączna długość lin potrzebnych do sprężenia konstrukcji wyniesie 421 km! Gdyby rozłożyć liny jedna za drugą wzdłuż autostrady A4, można by pokonać dystans pomiędzy Rzeszowem a Wrocławiem.

Postęp prac

Do końca roku 2022 wykonano wszystkie podpory pośrednie oraz podpory skrajne w zakresie I etapu do poziomu ław podłożyskowych. Do wykonania podpór wykorzystano 544 tys. kg stali zbrojeniowej, 1900 m3 betonu na oczepy pali, czyli fundamenty oraz 1500 m3 betonu na filary, przyczółki i skrzydła (podpory). Podpory posadowiono pośrednio na 416 szt. pali Franki NG średnicy 610 mm o długościach od 14 do 17 m. Na estakadzie zakończono już prace związane z wykonaniem żelbetowych fundamentów, rusztu i ścian konstrukcji stanowiska do prefabrykacji segmentów ustrojów nośnych. Rozpoczęto montaż części stalowych rusztowania i elementów deskowania segmentów na stanowisku prefabrykacji. Ku końcowi zmierzają roboty związane z montażem awanbeków (dziobów montażowych).

Zakres prac na S19 Rzeszów Południe – Babica

W ramach inwestycji wybudowany zostanie nowy, ponad 10-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym, po dwa pasy ruchu w obu kierunkach. Powstanie też węzeł Babica (węzeł typu trąbka) zlokalizowany w pobliżu skrzyżowania DK19 z DW988. Zakres robót obejmuje też budowę tunelu o długości ponad 2 km, sześciu estakad, dwóch wiaduktów nad S19, bezkolizyjnego przejazdu nad linią kolejową w ciągu istniejącej DK19, trzech przejść dla zwierząt i jednego przejazdu pod S19. W ramach umowy wybudowane zostanie również pierwsze w województwie podkarpackim Centrum Zarządzania Tunelem. Inwestycja obejmuje także budowę dwóch Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP). Będą to MOP kat. II Lutoryż (kierunek Rzeszów) i MOP kat. I Lutoryż (kierunek Barwinek), oraz dwa lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (na MOP II Lutoryż i przy Centrum Zarządzania Tunelem). Odcinek S19 od węzła Rzeszów Południe do Babicy realizowany jest w systemie Projektuj i buduj. Wykonawcą prac jest konsorcjum firm Mostostal Warszawa i Acciona Construcción. Wartość kontraktu to ponad 2, 23 mld zł brutto. Zakończenie prac zaplanowano w II kwartale 2026 roku.

Komfort i bezpieczeństwo

Dzięki budowie S19 ruch tranzytowy zostanie wyprowadzony z miejscowości położonych wzdłuż istniejącej DK19. Obecnie duża liczba pojazdów przejeżdżających przez te miejscowości powoduje spore utrudnienia dla mieszkańców, m. in. wypadki, hałas dużą emisję spalin. Nowa trasa skróci także czas przejazdu z północy na południe i odwrotnie oraz zwiększy bezpieczeństwo na drodze, zarówno dla lokalnych społeczności, jak i dla ruchu tranzytowego. To także element międzynarodowego korytarza transportowego Via Carpatia.