Jak przebiega proces niwelacji terenu?

równanie nawierzchni ziemi

Budowa wszystkich obiektów naziemnych, a więc nie tylko domów i budynków użytkowych, ale również m.in. dróg, mostów, trakcji kolejnych, wymaga odpowiedniego przygotowania gruntu pod zabudowę. Oznacza to przede wszystkim jego zniwelowanie, czyli wyrównanie do danego poziomu. Dowiedz się, w jaki sposób krok po kroku przebiega proces niwelacji terenu.

Czym jest niwelacja terenu?

Niwelacja terenu to nic innego jak wyrównanie danego obszaru do jednego poziomu lub nadanie mu odpowiedniej rzeźby terenu, np. usypanie wzniesień. To pierwszy etap prac ziemnych, umożliwiający wykonanie kolejnych, takich jak wykonanie fundamentów.

Przeprowadzenie pomiarów

Przed przystąpieniem do niwelacji terenu konieczne jest wykonanie dokładnych pomiarów geodezyjnych, które umożliwią określenie kształtu i wymiaru terenu oraz różnic wysokości. Pomiary przeprowadzane są przez geodetów wyposażonych w narzędzia takie jak niwelatory optyczne i teodolity. Efektem pomiarów jest siatka wysokościowa, czyli dokument przedstawiający rzeźbę terenu.

Planowanie niwelacji

Na podstawie siatki wysokościowej opracowywany jest plan niwelacji – jeśli teren ma zostać wyrównany, na niektórych obszarach konieczne będzie jego obniżenie lub podwyższenie do jednego poziomu.

Właściwa niwelacja

Po opracowaniu planu działania na teren prac wjeżdża ciężki sprzęt drogowy, m.in. koparki, ładowarki i równiarki. Ich zadaniem jest usunięcie przede wszystkim warstw ziemi z miejsc, gdzie tworzy ona wzniesienia i zasypanie zagłębień – o ile jest to wymagane pod przyszłą budowę.

Zagęszczanie gruntu

Ostatnim etapem prac jest zagęszczenie gruntu w celu nadania mu odpowiedniej nośności. W tym celu na teren prac wprowadzany jest walec. Walec w zależności od swojej konstrukcji może oddziaływać na glebę na dwa sposoby. Walce statyczne ubijają teren wyłącznie za pomocą własnej masy. Wibracyjne wyposażone są w mechanizm generujący drgania, które przenikają grunt i wprawiają cząsteczki ziemi w ruch. To powoduje, że zaczynają one zachowywać się jak płyn, co przekłada się na ich lepsze ubicie nawet do głębokości około 2 metrów.