Będzie rekord. W tym roku osiągniemy pułap 5 tys. km dróg ekspresowych

Droga ekspresowa S17

Droga ekspresowa S17

 

[2023-03-20] W bieżącym roku w Polsce powstanie prawie 260 km nowych dróg. To oznacza, że pierwszy raz w historii, sieć dróg szybkiego ruchu przekroczy pułap pięciu tysięcy kilometrów długości.

Okres od połowy grudnia do połowy marca to czas, kiedy na drogach – przynajmniej jeśli chodzi o prace budowlane i remonty – niewiele się dzieje, bo trwa tzw. przerwa zimowa. Powoli odchodząca zima miała jednak łagodny przebieg, co spowodowało, że prace budowlane na wielu odcinkach dróg nie zostały zawieszone. Pracujących drogowców spotkamy m. in. na obwodnicy Oświęcimia (DK 44), Północnej Obwodnicy Krakowa (S52), Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej, na drodze S3 (odcinki Świnoujście-Dargobądz i Bolków-Kamienna Góra Północ), czy na A18 w okolicach Olszyny.

Przybyło 160 km nowych dróg

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podsumowała zimową przerwę. W tym czasie udostępniono do ruchu 10 odcinków nowych dróg o łącznej długości około 160 km. Dyrekcja podpisała również dwie umowy na realizację odcinków o długości prawie 17 km i ogłosiła dwanaście przetargów na budowę odcinków o łącznej długości ponad 192 km.

– Realizacja kontraktów drogowych i przygotowanie do budowy dróg to również potrzeba wykonania specjalistycznej dokumentacji projektowej i technicznej oraz obowiązek uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych – informuje GDDKiA.

Zimowa przerwa przyniosła sporo prac projektowych i przygotowawczych dotyczących np. wniosków o wydanie decyzji środowiskowych dla siedmiu odcinków (ponad 128 km), czy pozwoleń na realizację inwestycji drogowej dla pięciu kolejnych (około 128,5 km).

Idziemy na rekord

Przedstawiciele GDDKiA uważają, że nadchodzące miesiące będą intensywne i pracowite. Realizowane są 92 zadania z Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 roku (o łącznej długości prawie 1239 km). Kolejnych 13 zadań, nad którymi pracują drogowcy, to szlaki o łącznej długości 105,3 km z Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. Tegoroczne plany zakładają udostępnienie kierowcom blisko 260 km nowych dróg. Oznacza to, że pierwszy raz w historii sieć dróg szybkiego ruchu w Polsce przekroczy pułap 5000 km.