Fundusz Dróg Samorządowych z dodatkowymi pieniędzmi

2020-11-06-Fot-Marek-Kocjan-commons-wikimedia-org

Fot. Marek Kocjan/commons.wikimedia.org

[2020-11-06] Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych, zwiększając środki o 3 mld zł

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych oraz niektórych innych ustaw, zwiększający dofinansowanie do funduszu o 3 mld zł – poinformowało we wtorek, 3 listopada Centrum Informacyjne Rządu.

W komunikacie CIR stwierdzono, że dodatkowe wsparcie ma przyczynić się do pobudzania aktywności gospodarczej przedsiębiorców i skuteczniejszej walki ze skutkami kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią COVID-19.

CIR poinformowało, że obok swoich dotychczasowych zadań, fundusz będzie finansował także budowę obwodnic na drogach wojewódzkich, budowę lub remont dróg w największych miastach oraz zadania polegające na poprawie bezpieczeństwa pieszych na przejściach.

Dodano, że rząd chce dofinansować budowę obwodnic na drogach wojewódzkich, na których odbywa się ruch tranzytowy. Na zadania te zostaną przeznaczone ok. 2 mld zł.

Zmieniona ma być też nazwa Funduszu Dróg Samorządowych na Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, który będzie dofinansowywał budowę, przebudowę lub remont dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych w największych ośrodkach miejskich, tj. zarządzanych przez prezydenta miasta na prawach powiatu będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa. Na zadania te przeznaczony zostanie ok. 1 mld zł.

Samorząd województwa będzie mógł otrzymać dofinansowanie zadania obwodnicowego albo miejskiego w wysokości do 80 proc. kosztów jego realizacji. W przypadku zadań obwodnicowych ostateczna kwota przyznanych środków nie może być większa niż 100 mln zł, a w przypadku zadań miejskich – 30 mln zł.

W funduszu wyodrębniona zostanie – w ramach zadań powiatowych i gminnych – podkategoria zadań polegająca wyłącznie na poprawie bezpieczeństwa pieszych na przejściach.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po siedmiu dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

W 2019 r. w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dofinansowanych zostało 1 tys. 149 zadań powiatowych na kwotę 1,7 mld zł i 3 tys. 131 zadań gminnych na kwotę 2,1 mld zł. W 2020 r. w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dofinansowane zostaną 623 zadania powiatowe na kwotę ponad 1,2 mld zł i 1 tys. 674 zadania gminne na kwotę prawie 1,5 mld zł.

logo PAP