GDDKiA rozstrzygnęła przetarg na zaprojektowanie i rozbudowę DK61 Legionowo – Zegrze

2020-11-09-Fot-GDDKiA

Fot. GDDKiA

[2020-11-09] Oferta konsorcjum firm, którego liderem jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Mińsk Mazowiecki, została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na zaprojektowanie i rozbudowę DK61 Legionowo – Zegrze – poinformowała w środę Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Z komunikatu GDDKiA wynika, że wybór najkorzystniejszej oferty o wartości ok. 195 mln zł, a następnie podpisanie umowy z wykonawcą, umożliwiło zatwierdzenie przez ministra infrastruktury aneksu do Programu inwestycji, zwiększającego środki na realizację tego odcinka.

Zadaniem wykonawcy będzie rozbudowa 4,5 km istniejącej DK61 do przekroju dwujezdniowego z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach. Zrealizowane zostaną również drogi dojazdowe do obsługi terenu bezpośrednio przyległego do drogi. Na skrzyżowaniach wybudowane zostaną sygnalizacje świetlne, a w miejscu obecnego ronda w Zegrzu, na skrzyżowaniu z DW631, powstanie węzeł. Piesi i rowerzyści będą mogli korzystać z chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej. Ponadto droga zostanie wyposażona w urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

„Przy braku odwołań od czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz po przedłożeniu przez wykonawcę gwarancji należytego wykonania umowy, niezwłocznie podpiszemy umowę” – zapowiada GDDKiA.

Cytowany w komunikacie, pełniący obowiązki Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Tomasz Żuchowski wskazał, że to kolejny etap rozbudowy DK61 w kierunku Zegrza, gdzie dwujezdniowa droga połączy się z dalszym fragmentem aż do obwodnicy Serocka.

– Równocześnie przygotowujemy dokumentację na budowę ok. 17–kilometrowej obwodnicy Pułtuska – zapowiedział. Zaznaczył, że wszystkie te inwestycje ułatwią w przyszłości podróż w kierunku Kurpi i Mazur.

Dyrekcja wyjaśnia, że obecnie w realizacji jest trzeci etap, od wiaduktu do rejonu skrzyżowania z ul. Wolską w Stanisławowie Drugim. Planowany termin zakończenia robót to koniec maja 2021 r. Druga jezdnia na odcinku pomiędzy Zegrzem a Serockiem została dobudowana w latach 2007-2008. Od 2011 r. Serock omijamy wybudowaną obwodnicą.

Prace związane z rozbudową DK61 od granicy z Warszawą w kierunku Ostrołęki trwają od 2006 roku. Pierwszym zadaniem była budowa obwodnicy Jabłonny, która została oddana do ruchu w 2008 r. Kolejne trzy inwestycje to rozbudowa przejścia przez Legionowo. Prace zostały rozpoczęte od budowy wiaduktu nad torami kolejowymi oraz dojazdów do niego. Kolejnym etapem była rozbudowa DK61 od końca obwodnicy Jabłonnej do wiaduktu. Oba zadania zakończono w 2010 r.

Polecamy przy okazji zapoznać się z gamą maszyn dostępnych u nas do wynajmu.