Ekologiczny węzeł Emilia

S14 Łódź

fot. GDDKiA

 

[2023-06-27] W finalny etap weszła budowa II odcinka drogi ekspresowej S14 – węzeł Aleksandrów Łódzki – węzeł Emilia co spowoduje, że wkrótce domknięty zostanie tzw. ring dróg wysokich prędkości wokół aglomeracji łódzkiej.

Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, będzie to pierwszy tego rodzaju rejon drogowych połączeń w Polsce.

Z myślą o nietoperzach

Budowa II odcinka drogi ekspresowej S14 to także przykład realizacji nowego typu rozwiązań służących ochronie środowiska. Warto dodać, że na obiektach wchodzących w skład miejscowej infrastruktury drogowej, które w procesie oceny środowiskowej wskazane zostały jako przejścia dla zwierząt, zastosowano specjalne siatki służące ochronie chiropterofauny, czyli ogółu gatunków nietoperzy. Siatki pojawiły się przy „esce” w dolinach rzek: Bzury, Sokołówki, Wrzącej i Aniołowki. Przy czym, zabezpieczenia w postaci dodatkowego ogrodzenia o podwyższonej wysokości mają na celu zwiększenie pułapu przelotów nad jezdnią drogi i tym samym uniknięcie kolizji z wysokimi pojazdami.

Zbiorniki dla płazów

W ocenie GDDKiA powstanie nowej drogi wokół aglomeracji łódzkiej ma niebagatelny wpływ na środowisko. Pod względem technicznych rozwiązań, których zadaniem jest ochrona środowiska zastosowano tam ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt i urządzenia oczyszczające wody opadowe. Natomiast z myślą o płazach, przy drogach tworzy się zbiorniki kompensacyjne, a dobrym tego przykładem jest oddany przed rokiem I odcinek drogi ekspresowej S14. Utworzono tam pięć zbiorników o łącznej powierzchni ponad 5,5 tysiąca metrów kwadratowych. Zbiorniki są identyczne z naturalnymi, zasilane wodami opadowymi, obsadzone roślinnością wodną. Głębokość każdego z nich nie przekracza 1,5 metra. Z naszych obserwacji wynika, że zbiorniki zostały zasiedlone przez dużą populację płazów i cieszą się niesłabnącym wzięciem.