Dziesięć ofert na budowę fragmentu S1 Mysłowice-Bieruń

2021-08-25-Fot-GDDKiA
Fot. GDDKiA

[2021-08-25] Dziesięć ofert dostała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w przetargu na zaprojektowanie i budowę fragmentu trasy S1 Mysłowice-Bieruń – przekazała GDDKiA.

Nowy przebieg S1 w woj. śląskim wytyczono od Mysłowic po Bielsko-Białą i podzielono na cztery odcinki realizacyjne (trzy obejmują zasadniczy przebieg trasy, jeden to odchodząca od niej obwodnica Oświęcimia). Umowy na dwa odcinki zasadniczego przebiegu i obwodnicę Oświęcimia podpisano po przetargach w ub. roku.

Sytuacja skomplikowała się na odcinku Mysłowic do węzła Oświęcim (blisko 13 km) wraz z obwodnicą Bierunia (ponad 2 km). GDDKiA zdecydowała się tam bowiem wykluczyć z przetargu najtańszą ofertę firmy China State Construction Engineering Corporation, a następnie – po orzeczeniach Krajowej Izby Odwoławczej i sądu – unieważnić postępowanie.

Następnie odcinek Mysłowice-Oświęcim podzielono na dwa zadania: odcinek I/A Bieruń-Oświęcim wraz z obwodnicą Bierunia oraz odcinek I/B Mysłowice (Kosztowy II)-Bieruń. Początkowo, wiosną br., Dyrekcja próbowała zamówić pierwsze z nich z wolnej ręki, jednak po kolejnym orzeczeniu KIO także to postępowanie zostało unieważnione. Następnie rozpisano dwa standardowe przetargi.

Większy z nich dotyczy odcinka I/B Mysłowice Kosztowy II – Bieruń). Jak wynika z piątkowej informacji o otwarciu ofert w tym postępowaniu, przy budżecie GDDKiA 521,6 mln zł, ofertę z najniższa ceną, 465,5 mln zł złożyła firma Polaqua. Kolejne pod względem ceny oferty zaproponowały Budimex –489,2 mln zł i Strabag – 490,7 mln zł.

Przetarg ten dotyczy zaprojektowania i budowy fragmentu drogi ekspresowej S1 o długości 10 km wraz z dwoma węzłami drogowymi: Kosztowy II i Lędziny. Powstaną też dwa Miejsca Obsługi Podróżnych: Lędziny Wschód (kategorii II) oraz Lędziny Zachód (kategorii III), 16 obiektów inżynierskich oraz niezbędna infrastruktura techniczna.

Przed tygodniem otwarto już oferty w przetargu na fragment Bieruń-Oświęcim. Spłynęło dziewięć propozycji. Przy kosztorysie 239,6 mln zł najtańszą, za 212,7 mln zł, złożyła firma Strabag; kolejną za 217,7 mln zł – Rubau Polska.

Zakres tego zadania obejmuje zaprojektowanie i budowę 2,9-kilometrowej drogi S1 z dwukilometrowym odcinkiem drogi klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) i 1,2-kilometrowym łącznikiem klasy Z (droga zbiorcza) między węzłem Bieruń a układem ulicznym Bierunia (dojazd do ul. Jagiełły). Budowa tych połączeń z terminem zakończenia w listopadzie 2023 r. zbiegłaby się z oddaniem do ruchu trasy S1 od węzła Oświęcim do Bielska-Białej i skomunikowałaby je z istniejącym przebiegiem drogi krajowej nr 44.

Ekspresowa trasa S1 w woj. śląskim i małopolskim przebiega od węzła z autostradą A1 w pobliżu katowickiego lotniska Pyrzowice do granicy ze Słowacją w Zwardoniu. Standard drogi ekspresowej ma obecnie na odcinkach Pyrzowice-Podwarpie, Dąbrowa Górnicza-Tychy, a także od Bielska-Białej do Przybędza oraz Milówka–Zwardoń.

Aby dokończyć arterię potrzebne są m.in.: przebudowa do standardu drogi ekspresowej kolizyjnej dwujezdniowej „jedynki” od Podwarpia do Dąbrowy Górniczej (7 km – we wrześniu ub. roku podpisano umowę) i przebudowa liczącego ok. 2,7 km odcinka w Dąbrowie Górniczej (trwa projektowanie).

Kolejna część S1 powstaje w formule „projektuj i buduj” w nowym przebiegu między Mysłowicami i Bielskiem-Białą (obwodnica Oświęcimia i dwa odcinki na południe od niej w perspektywie 2023 r.; odcinek Mysłowice–obwodnica Oświęcimia najprawdopodobniej później). Na południu regionu trwa budowa tzw. obejścia Węgierskiej Górki w ciągu S1 do granicy w Zwardoniu. Powstają tam m.in. dwa tunele o długości ok. 830 m i 980 m oraz kilka estakad. Umowę na zaprojektowanie i wybudowanie liczącego 8,5 km odcinka podpisano w październiku 2019 r. Wykonawca ma od tej daty 34 miesiące na realizację zamówienia.

logo PAP