Miasta Polski Wschodniej rozwijają infrastrukturę dzięki środkom unijnym

2021-08-26-Fot-Pixabay-bohdanchreptak
Fot. Pixabay/bohdanchreptak

[2021-08-26] Olsztyn, Białystok, Kielce i Rzeszów to miasta, które dzięki unijnemu dofinansowaniu z Programu Polska Wschodnia rozwinęły m.in. infrastrukturę drogową i transportową – poinformowała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Z informacji PARP wynika, że np. w Olszynie w ramach Programu Polska Wschodnia rozbudowano i unowocześniono transport zbiorowy. W centrum miasta pojawiły się buspasy oraz zbudowano chodniki i drogi dla rowerów. Zamontowano również oświetlenie, a także zakupiono tabor tramwajowy i rozbudowano Inteligentny System Transportowy (ITS). Zrealizowano również projekt budowy drogi wojewódzkiej nr AAA: powstały m.in nowe skrzyżowania, przejścia dla pieszych, chodniki, ścieżki rowerowe, a także zatoki i pętle autobusowe.

„Olsztyn oraz obszary przyległe zostały skomunikowane z południową obwodnicą, co wraz z pozostałym układem dróg dojazdowych eliminuje ruch tranzytowy z centrum miasta” – napisano.

Rzeszów zainwestował swoje zasoby oraz środki z Unii Europejskiej w rozwój miasta i regionu. W ramach projektu „Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie” wybudowano nowy, energooszczędny budynek Dworca Lokalnego wyposażony w System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej. Zakupiono także 50 nowoczesnych niskoemisyjnych autobusów, w tym 10 z napędem elektrycznym. Ponadto w ramach inwestycji zrealizowano budowę nowych odcinków dróg, wybudowano rondo, a także przebudowano pięć skrzyżowań oraz rozbudowano drogi DK19 i S19.

Łączna wartość rzeszowskich działań wyniosła prawie 100 mln zł, przy wsparciu unijnym wynoszącym 67 mln zł. Zaznaczono, że nowe odcinki dróg DK19 i S19 zapewniły bezpośrednie połączenie z transeuropejską siecią transportową (TEN-T), a także wyprowadzenie poza miasto ruchu tranzytowego, co przekłada się również na mniejsze generowanie spalin.

Z kolei Kielce kładą nacisk na dostępność. W ramach projektu „Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach” wybudowano nowoczesne Centrum Komunikacyjne integrujące sieć komunikacyjną regionu i miasta dostępną dla każdego mieszkańca, również dla osób z niepełnosprawnościami. Zakupiono automaty do sprzedaży biletów w autobusach i wewnętrzne tablice informacyjne LCD. Projekt przewiduje wdrożenie Inteligentnego Systemu Transportowego, który umożliwi optymalizację wykorzystania istniejącej sieci drogowej, budowę dróg i skrzyżowań oraz nowych pętli autobusowych.

W ramach projektu „Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach” zakupiono 25 niskopodłogowych autobusów o napędzie hybrydowym. Rozbudowano też wybrane ulice i skrzyżowania, wydzielono buspasy, powstały przystanki i ścieżki rowerowe.

W Białymstoku w ramach dotacji z Funduszy Europejskich została przebudowana droga wojewódzka 678. Realizacja projektu rozwiązała w znacznym stopniu problemy systemu transportowego w południowej części miasta, usprawniając wyjazd z aglomeracji. Zlikwidowano również kolizyjność skrzyżowań drogowych z linią kolejową. Koszt całkowity wyniósł ponad 113 mln zł, a kwota dofinansowania ponad 79 mln zł. – Projekty te niewątpliwie ożywiają kulturę i turystykę regionów oraz podnoszą ich konkurencyjność na rynku pracy i nowych inwestycji. Dzięki nim mieszkańcy miast mogą korzystać z rozwiązań innowacyjnych technologicznie i ekologicznie, na przykład tych zmniejszających emisję hałasu i spalin czy upłynniających ruch pojazdów w miejscach do tej pory zatłoczonych – ocenił p.o. prezesa w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Mikołaj Różycki.

logo PAP