Dąbrowa Górnicza zamawia nowy węzeł przesiadkowy

2020-07-03-Fot-Dabrowa-Gornicza

Fot. Dąbrowa Górnicza

[2020-07-03] Dąbrowski samorząd ogłosił przetarg na budowę węzła przesiadkowego przy przystanku kolejowym Dąbrowa Górnicza Gołonóg. Wraz z infrastrukturą przesiadkową, przebudowany ma zostać układ torów na przystanku, okoliczne drogi. Zamiast przejazdu ma też powstać tunel.

Trwają właśnie ostatnie procedury we wcześniejszym postępowaniu, dotyczącym węzła przesiadkowego przy głównym dworcu w tym mieście. – Nie mamy odwołań, postępowanie jest sprawdzane w Urzędzie Zamówień Publicznych. Po tej kontroli będziemy podpisywać umowę, mamy nadzieję, że w lipcu, sierpniu. Natomiast ważne jest, że został ogłoszony przetarg na centrum przesiadkowe w Gołonogu. I tu czekamy na oferty, planujemy też aukcję elektroniczną – powiedział prezydent Dąbrowy Górniczej Marcin Bazylak.

Dokumenty przetargowe pojawiły się na platformie zamówień magistratu w czwartek po południu.

Dąbrowa Górnicza to najbardziej wysunięty na północny wschód duży ośrodek Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Kilka lat temu miejscowy samorząd rozpoczął program „Promowanie zielonej mobilności…”, zakładający ofertę komunikacji zbiorowej konkurencyjną dla transportu indywidualnego.

Miasto nawiązało współpracę ws. jego założeń i realizacji z zarządcą kolejowej infrastruktury, spółką PKP Polskie Linie Kolejowe. Kluczowym założeniem „Promowania zielonej mobilności…” stała się poprawa dostępności do dąbrowskich dworców kolejowych: w centrum i dzielnicach Gołonóg oraz Ząbkowice. Następnie PLK i miasto w uzgodnieniu przygotowały projekty.

Założono budowę centrum przesiadkowego – z parkingami typu Park & Ride oraz dla rowerów i bezkolizyjnym połączeniem do ul. Kościuszki. Zaplanowano przejście podziemne łączące perony z budynkiem dworca i nowymi parkingami przy ul. Kościuszki i ul. Limanowskiego oraz przebudowę peronów i układu torów stacji, który w przyszłości ma umożliwić rozdzielenie ruchu dalekobieżnego i lokalnego.

Przewidziano też nową drogę łączącą ul. Kolejową i Kościuszki z ul. Sobieskiego i zastąpienie tunelem drogowym na przedłużeniu ul. Kościuszki (do ul. Limanowskiego) przejazdu kolejowego na ul. Konopnickiej; w miejsce przejazdu założono podziemne przejście dla pieszych i rowerzystów. Postępowaniem objęto też przebudowę ul. Kolejowej – od ul. Kościuszki do ul. Konopnickiej.

W tym postępowaniu, ponowionym wobec zbyt wysokich cen, w maju br. miasto wybrało konsorcjum Nowak Mosty i Complex, które po aukcji elektronicznej zaproponowało cenę ok. 229 mln zł brutto). Z tym wykonawcą dąbrowski samorząd zamierza podpisać umowę – po zakończeniu kontroli UZP.

W kolejnym etapie przedsięwzięcia dąbrowski samorząd ogłosił w czwartek przetarg na budowę centrum przesiadkowego w Gołonogu wraz z likwidacja tamtejszego przejazdu kolejowego, który – podobnie, jak w centrum – zostanie zastąpiony tunelem. Planowane jest przejście podziemne łączące budynek dworca z peronami oraz parkingami w rejonie ul. Piecucha i Parkowej. Tak jak w centrum, także w Gołonogu przebudowane będą tory i perony.

Do dwóch etapów unijnego projektu dotyczącego „Promowania zielonej mobilności…” samorząd otrzymał m.in. dofinansowanie w dwóch naborach konkursu dot. transportu niskoemisyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-20: 23,7 mln zł – do wartego 28,1 mln zł I etapu swojego projektu oraz w wysokości 56,6 mln zł do II etapu, szacowanego na 67,3 mln zł.

W poniedziałek o dofinansowaniu dąbrowskiego projektu zdecydowało zgromadzenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. GZM – na przedsięwzięcie zgodne z założeniami tzw. Kolei Metropolitalnej – przeznaczy w tym roku 10 mln zł, a w przyszłym – 16 mln zł.

Jednym z pierwszych zadań „Promowania zielonej mobilności…” była budowa przejścia podziemnego pod stacją Ząbkowice, które w lutym ub. roku zastąpiło wcześniejszą kładkę nad torami. Wykonana przez PLK, współfinansowana przez miasto inwestycja, prowadzi sprzed dworca na perony stacji Ząbkowice, ale też łączy dwie części dzielnicy. W październiku ub. roku w rejonie dworca w Ząbkowicach miasto oddało przebudowany układ komunikacyjny z niewielkim węzłem przesiadkowym

Poza budową centrów przesiadkowych przy dworcach kolejowych, cały program zakłada m.in. budowę dróg rowerowych i częściową przebudowę infrastruktury drogowej w ciągu głównych ulic: Sobieskiego, Królowej Jadwigi, Piłsudskiego, równolegle z inwestycją przygotowywaną tam przez spółkę Tramwaje Śląskie.

logo PAP