GDDKiA zaczęła postępowanie przetargowe na obwodnicę Strzelec Krajeńskich

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozpoczyna postępowanie przetargowe na realizację obwodnicy Strzelec Krajeńskich w ciągu drogi krajowej nr 22. Obwodnica jest pierwszą inwestycją z województwa lubuskiego, która powstanie w ramach programu budowy 100 obwodnic. Inwestycja obejmuje budowę drogi o długości ok. 7,3 km, która ominie miasto po północno-zachodniej stronie. Obwodnica Strzelec Krajeńskich zostanie zrealizowana w systemie projektuj i buduj. Zawarcie umowy z wykonawcą zadania jest planowane w 2021 r., a roboty budowlane będą prowadzone w latach 2023-2025. Celem budowy obwodnicy Strzelec Krajeńskich jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście w ciągu drogi krajowej nr 22. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości dróg. Droga krajowa nr 22 jest ważnym korytarzem transportowym nie tylko w województwie lubuskim. Obwodnica usprawni również ruch na odcinku pomiędzy Wałczem a Gorzowem Wielkopolskim oraz pomiędzy granicą państwa a korytarzem drogi krajowej nr 11, a także w kierunku autostrady A1 i Trójmiasta. W ramach Programu budowy 100 obwodnic w województwie lubuskim powstanie 6 obwodnic: Dobiegniewa, Kostrzyna nad Odrą, Krosna Odrzańskiego, Przytocznej, Strzelec Krajeńskich oraz Wschowy i Dębowej Łęki. W ramach rządowego programu do 2030 r. ma powstać 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km. Koszt ich realizacji oszacowano na blisko 28 mld zł.

Fot. unsplash/karsten-wurth

[2020-07-02] Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozpoczyna postępowanie przetargowe na realizację obwodnicy Strzelec Krajeńskich w ciągu drogi krajowej nr 22. Obwodnica jest pierwszą inwestycją z województwa lubuskiego, która powstanie w ramach programu budowy 100 obwodnic.

Inwestycja obejmuje budowę drogi o długości ok. 7,3 km, która ominie miasto po północno-zachodniej stronie. Obwodnica Strzelec Krajeńskich zostanie zrealizowana w systemie projektuj i buduj. Zawarcie umowy z wykonawcą zadania jest planowane w 2021 r., a roboty budowlane będą prowadzone w latach 2023-2025.

Celem budowy obwodnicy Strzelec Krajeńskich jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście w ciągu drogi krajowej nr 22. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości dróg.

Droga krajowa nr 22 jest ważnym korytarzem transportowym nie tylko w województwie lubuskim. Obwodnica usprawni również ruch na odcinku pomiędzy Wałczem a Gorzowem Wielkopolskim oraz pomiędzy granicą państwa a korytarzem drogi krajowej nr 11, a także w kierunku autostrady A1 i Trójmiasta.

W ramach Programu budowy 100 obwodnic w województwie lubuskim powstanie 6 obwodnic: Dobiegniewa, Kostrzyna nad Odrą, Krosna Odrzańskiego, Przytocznej, Strzelec Krajeńskich oraz Wschowy i Dębowej Łęki.

W ramach rządowego programu do 2030 r. ma powstać 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km. Koszt ich realizacji oszacowano na blisko 28 mld zł.

logo PAP