Ministerstwo Infrastruktury: Nowy wiadukt w Terespolu: większe bezpieczeństwo i sprawniejsza komunikacja

2020-07-06-Fot-Ministerstwo-Infrastruktury

Fot. Ministerstwo Infrastruktury

[2020-07-06] 3 lipca 2020 r., w obecności ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka, PKP Polskie Linie Kolejowe SA podpisały porozumienie w sprawie współpracy przy opracowaniu dokumentacji przedprojektowej dla nowego skrzyżowania bezkolizyjnego w Terespolu na linii Warszawa – Terespol i drodze wojewódzkiej nr 698 w kierunku Siedlec. Inwestycja usprawni układ komunikacyjny miasta i zapewni bezpieczeństwo w ruchu drogowym i kolejowym.

– Cieszę się, że dzięki współpracy PKP PLK z samorządem, Polska Wschodnia cały czas się rozwija. Podpisane dziś porozumienie to pierwszy etap przygotowań do ważnej inwestycji zarówno w ruchu kolejowym, jak i drogowym. Dla pasażerów kolei i użytkowników drogi krajowej łączącej Terespol z Siedlcami oznacza to, że ich podróże już wkrótce staną się jeszcze bezpieczniejsze i bardziej komfortowe – powiedział minister Andrzej Adamczyk.

PKP Polskie Linie Kolejowe SA, Województwo Lubelskie i Gmina Miasto Terespol podpisały porozumienie w zakresie opracowania dokumentacji przedprojektowej – koncepcji programowo przestrzennej dla budowy skrzyżowania dwupoziomowego w Terespolu. To pierwszy etap inwestycji, która całkowicie wyeliminuje ryzyko kolizji w ruchu drogowym i kolejowym oraz usprawni komunikację. Nowy obiekt zastąpi dotychczasowy przejazd kolejowo-drogowy. Inwestycja obejmie budowę bezkolizyjnego skrzyżowania wraz z budową przyległego układu drogowego.

Porozumienie przewiduje wspólne przygotowanie dokumentacji przedprojektowej obejmującej koncepcję programowo-przestrzenną i wstępne oszacowanie kosztów przedsięwzięcia. PKP PLK SA ogłoszą przetarg i wyłonią wykonawcę koncepcji, która określi warunki techniczne oraz wskaże możliwe warianty budowy. Szacunkowy koszt to ok. 180 tys. zł. Koncepcja powinna być gotowa w II kwartale 2021 roku. Zasady współpracy w zakresie realizacji i finansowania kolejnych etapów zostaną określone w odrębnych porozumieniach.

– Chcemy, by kolejowe trasy zapewniały dogodny dostęp do pociągów i podróże w atrakcyjnym czasie. Dla PKP Polskich Linii Kolejowych SA bardzo ważne jest również bezpieczeństwo na styku dróg i kolei, dlatego włączamy się w takie inicjatywy, jak budowa bezkolizyjnego skrzyżowania w Terespolu. To rozwiązanie korzystne dla kolei, miasta i regionu – stwierdził Ireneusz Merchel, prezes PKP Polskich Linii Kolejowych SA.

Stacja Terespol – wygodniejsze podróże z nowych peronów

W ramach prac na linii kolejowej E20 Siedlce – Terespol, PLK modernizują m.in. stację Terespol. Od ubiegłego roku podróżni korzystają z nowych peronów z udogodnieniami dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Przebudowano przejście podziemne. Lokalne Centrum Sterowania, wyposażone w komputerowe urządzenia zwiększyło bezpieczeństwo w ruchu pociągów. Projekt „Prace na linii kolejowej E 20 na odcinku Siedlce – Terespol, etap III – LCS Terespol” jest współfinansowany w ramach instrumentu finansowego Łącząc Europę”. Wartość projektu ponad 540 mln zł, a dofinansowanie z UE to 360 mln zł.

Lepsza obsługa pociągów na granicy

Stacja Terespol, dzięki nowej grupie torów, będzie lepiej przygotowana do obsługi dłuższych i cięższych pociągów pod względem ruchowym oraz w zakresie kontroli celno-granicznej. Przejście graniczne przyjmie więcej pociągów towarowych, co oznacza większe możliwości wymiany handlowej pomiędzy Europą i Azją.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.

logo PAP