Czym jest masa bitumiczna?

Nawierzchnie asfaltowe, zarówno na autostradach, drogach międzymiastowych, jak również trasach o mniejszym natężeniu ruchu, są poddawane intensywnej eksploatacji. Przejeżdżające pojazdy doprowadzają do stopniowego niszczenia nawierzchni – pojawiają się w nich dziury, koleiny i wyboje, które nie tylko obniżają komfort podróżowania, ale mogą również stanowić potencjalne zagrożenie dla kierowców. Do naprawy podobnych uszkodzeń używa się masy bitumicznej. W niniejszym wpisie wytłumaczymy, czym dokładnie jest ten materiał.

Masa bitumiczna – co to jest i jak wygląda jej proces produkcji?

Masa bitumiczna to materiał, który jest mieszanką kruszyw, lepiszcza (najczęściej asfaltu) oraz różnego rodzaju wypełniaczy. Mieszanki o takim składzie są nam znane już od początków XX wieku, kiedy wykorzystywano je do tworzenia nawierzchni drogowych oraz ich remontów. Pomimo upływu lat, masa bitumiczna wciąż stanowi jeden z powszechniej stosowanych komponentów w budownictwie drogowym.

Produkcja masy bitumicznej to dość złożony proces, który rozpoczyna się od suszenia oraz podgrzewania kruszywa. Materiał jest następnie przenoszony do maszyny zwanej sortownikiem, gdzie przesiewa się go przez specjalne pokłady sitowe – w efekcie możliwe jest posortowanie kruszywa na kilka frakcji (najczęściej cztery). Całość trafia później do zasobników, skąd dozuje się odpowiednią ilość materiału do mieszalnika.

Do komory mieszalnika przepompowywuje się następnie bitum (spełnia on rolę lepiszcza), który wcześniej ogrzewa się w kotłach do temperatury około 180° C. Jako wypełniacze stosuje się pyły (zwane wypełniaczami własnymi) oraz mączki wapienne (zwane wypełniaczami obcymi), które są dodawane do wyrabianej mieszanki za pomocą przenośników ślimakowych. Aby poprawić właściwości gotowej masy, dodaje się do niej również środki uszlachetniające, np. środki adhezyjne lub dodatki celulozowe – ich zadaniem jest zwiększenie właściwości sczepnych.

Dokładnie wymieszana i wciąż gorąca masa trafia ostatecznie do zbiorników, skąd jest odbierana przez przystosowane do transportu pojazdy samowyładowcze – to właśnie one przewożą materiał na plac budowy, gdzie jest rozkładany za pomocą np. gąsienicowych układarek mas bitumicznych.

Zastosowanie masy bitumicznej

Masa bitumiczna jest stosowana przede wszystkim przy robotach drogowych, a konkretniej przy remontach nawierzchni oraz uzupełnianiu powstających w niej ubytków. Materiał nadaje się nie tylko do naprawy jezdni, ale także ścieżek, parkingów, placów, podjazdów oraz wszelkich innych elementów infrastruktury drogowej, które są wykonane z asfaltu. Masa układana na zimno sprawdzi się też w przypadku drobniejszych prac, takich jak np. wyrównywanie powierzchni przy fragmentach krawężników, studzienkach kanalizacyjnych czy kratkach odpływowych.

Co ciekawe, zastosowanie masy bitumicznej wykracza daleko poza samo utrzymanie dróg. Specjalnie opracowane mieszanki są popularnym materiałem w budownictwie – z ich pomocą wykonuje się hydroizolację fundamentów i ław budynków. Dyspersyjne masy bitumiczne wzbogacone o dodatek syntetycznych kauczuków świetnie zabezpieczają przed wodą również inne elementy architektoniczne, takie jak m.in. balkony, tarasy, zielone dachy czy też stropy garaży podziemnych.

Jakie są zalety stosowania masy bitumicznej?

Masa bitumiczna cieszy się dużą popularnością ze względu na możliwość przeprowadzania z jej pomocą bardzo szybkich napraw. Jest to szczególnie ważne w czasie remontów takich nawierzchni, które znajdują się w newralgicznych miejscach lub na co dzień służą wielu użytkownikom. Mieszanki bitumiczne można także aplikować bez względu na porę roku czy też panujące warunki pogodowe.

W przypadku używania masy na zimno nie jest konieczne wykorzystanie specjalistycznego sprzętu, dzięki czemu naprawa uszkodzonej nawierzchni może być nie tylko wyjątkowo sprawna, ale również stosunkowo niedroga. Wystarczy tylko odpowiednio oczyścić nawierzchnię z zanieczyszczeń, wysypać na nią mieszankę i równomiernie ją rozprowadzić, a na koniec ubić. Tak przygotowana powierzchnia może być użytkowana zaraz po zakończeniu prac.