Nowy most na Wiśle. Dokumentacja z dofinansowaniem

2021-03-15-Fot-Pixabay-krzysztofniewolny

Fot. Pixabay/krzysztofniewolny

[2021-03-15] 1,6 mln zł z rządowego programu Mosty dla Regionów zostanie przekazane na dofinansowanie przygotowania dokumentacji dla budowy nowego mostu na Wiśle, który połączy gminy Nowe Brzesko i Drwinia w Małopolsce. Umowa w tej sprawie została już podpisana.

Podpisali ją przedstawiciele Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz samorządu województwa. Dotyczy ona dofinansowania z budżetu państwa prac nad dokumentacją potrzebną do budowy mostu.

Jak wyjaśnił marszałek Małopolski Witold Kozłowski, koszt przygotowania dokumentacji dla inwestycji to około 2 mln zł, z czego 1,6 mln zł będzie stanowić dotacja z budżetu państwa w ramach programu Mosty dla Regionów. Szacunkowy koszt budowy przeprawy wraz z drogami dojazdowymi to około 100 mln zł. – Dokładny koszt będzie znany po postępowaniu przetargowym, ale jest to bardzo duże przedsięwzięcie inwestycyjne – wskazał marszałek.

Według niego inwestycja ułatwi mieszkańcom przemieszczanie się oraz przyczyni się do ożywienia gospodarczego na terenie sąsiadujących gmin. Budowa nowego mostu na Wiśle – przypomniał Kozłowski – będzie się wiązała z wytyczeniem nowego przebiegu drogi wojewódzkiej 775 na odcinku od drogi krajowej 79 do drogi wojewódzkiej 964 na terenie gmin Nowe Brzesko i Drwinia.

Nowa przeprawa będzie trzecią inwestycją w województwie małopolskim realizowaną dzięki wsparciu z programu Mosty dla Regionów, po przeprawie na Wiśle Jeziorzany-Kopanka pomiędzy gminami Skawina i Liszki oraz moście na Dunajcu w Nowym Sączu.

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita ocenił, że województwo „jest ważnym miejscem na mapie rządowych inwestycji infrastrukturalnych” – Budowa nowej przeprawy przez Wisłę wraz z budową drogi wojewódzkiej pokazuje efekt synergii samorządu i administracji rządowej – dodał.

Po zakończeniu prac projektowych samorząd województwa będzie mógł ubiegać się o dofinansowanie kosztów budowy przeprawy wraz z niezbędnymi drogami dojazdowymi z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości do 80 proc. wartości zadania.

Burmistrz Nowego Brzeska Krzysztof Madejski ocenił, że budowa nowego mostu na Wiśle jest „krokiem milowym, jeżeli chodzi o rozwój gminy”.

Jak przypomniano, obecny most na Wiśle w Nowym Brzesku jest wyeksploatowany, zbyt wąski i z ograniczoną nośnością. Budowany był w latach 1979-1986 na miejscu istniejącego wówczas drewnianego obiektu. Przez ostatnie lata był wielokrotnie remontowany, a w okresie zeszłorocznych wakacji, w czasie kolejnego dwumiesięcznego zamknięcia, wojsko zbudowało tymczasowy most, który połączył Sierosławice ze Świniarami.

Aktualnie trwają prace nad opracowaniem raportu oddziaływania na środowisko, a także aktualizacją opracowanej wielowariantowej koncepcji lokalizacji nowego mostu. Pozyskanie decyzji środowiskowej planowane jest w tym roku.