Czy obwodnicą DW 434 dla Gostynia pojedziemy w 2023 roku?

Gostyń, DW434
Gostyń, DW434

[2022-04-11] Roboty, prowadzone przez blisko 2 miesiące na placu budowy obwodnicy drogi wojewódzkiej 434 dla Gostynia, dają już pierwsze efekty. Koryto obwodnicy jest widoczne na terenach uprawnych i łąkach. Trwa również karczowanie lasów.

Na placu budowy trwają roboty ziemne, przede wszystkim karczowanie terenów leśnych po przeprowadzonej wycince drzew. Trwają też prace związane z odhumusowaniem pasa drogowego. Specjalne maszyny wykorzystywane są do budowania nasypów drogowych. Prowadzone aktualnie roboty dotyczą wzmocnienia podłoży i przebudowy kolizji telekomunikacyjnych, gazowych średniego ciśnienia, wodno-kanalizacyjnych, melioracyjnych i sieci drenarskich, ponieważ plac robót swoim przebiegiem przecina urządzenia będące własnością między innymi Orange Polska S.A., INEA S.A. czy PKP Telkol – stąd konieczność przebudowy kolizji.

– Na terenie inwestycji występuje również 16 lokalizacji zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych, które zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony zabytków i dóbr kultury wymagają przeprowadzenia badań. Dodatkowo podczas realizacji robót ziemnych na terenie budowy prowadzony jest stały nadzór archeologa, zgodnie z pozwoleniem wydanym przez Wielkopolskiego Konserwatora Zabytków – mówi Paweł Katarzyński, dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.

Na razie bez zmian w organizacji ruchu

Najbliższe działania wykonawców nie zakładają wprowadzania zmian w organizacji ruchu dla kierowców. Planowane jest wprowadzenie tymczasowych zmian w organizacji ruchu na drogach powiatowych prowadzących z Gostynia do Pępowa (odcinek w kierunku Grabonogu), a także z Gostynia do Smogorzewa, ale mieszkańcy zostaną o szczegółach odpowiednio wcześnie poinformowani. W najbliższych miesiącach kontynuowane będą roboty ziemne i branżowe. Wykonawca planuje również rozpocząć budowę mostu nad Rowem Bodzewskim.

– Inwestycja jest realizowana zgodnie z planem. Nie przewidujemy opóźnień, a zakończenie zadania zaplanowaliśmy w przyszłym roku – mówi dyrektor Katarzyński.

Jedna z najważniejszych w Wielkopolsce

Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 to jedna z największych i najważniejszych inwestycji ostatnich lat na drogach wojewódzkich. To również zadanie strategiczne pod kątem transportu w tej części Wielkopolski, ponieważ w zakresie ruchu lokalnego obwodnica będzie alternatywą dla dróg krajowych, a tym samym przyczyni się do większej płynności ruchu. Zadanie jest realizowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Obwodnica będzie miała długość 8,4 km, w to wliczona jest szosa łącząca ją z istniejącym układem komunikacyjnym o długości 1,8 km. Jej początek będzie miał miejsce na skrzyżowaniu z drogą powiatową Gostyń – Krajewice, a koniec na skrzyżowaniu z drogą powiatową Gostyń – Smogorzewo. Całkowita wartość kontraktu to 117,5 mln złotych. Zadanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a dofinansowanie 85,2 mln złotych.