Ostatnie prace wokół autostradowej obwodnicy Częstochowy

obwodnica-czestochowy
Obwodnica Częstochowy, fot. GDDKiA

[2022-05-19] GDDKiA wybrała wykonawcę pozostałych do zrealizowania prac na odcinku Częstochowa Północ – Częstochowa Blachownia. Jeśli nikt się nie odwoła, do podpisania umowy może dojść w czerwcu br.

Podpisanie umowy na wykonanie pozostałych prac na autostradowej obwodnicy Częstochowy ma związek z odstąpieniem w kwietniu 2019 r. przez GDDKiA, z przyczyn leżących po stronie wykonawcy (konsorcjum firm Salini oraz Todini), od umowy na budowę tego 20-kilometrowego odcinka autostrady A1. W ogłoszonym pod koniec grudnia zeszłego roku postępowaniu przetargowym wpłynęły cztery oferty. Najkorzystniejszą ofertę zaproponowała firma Strabag, która wyceniła realizację zadania na prawie 87 mln zł i to tę firmę wybrała dyrekcja.

Zakres robót

Do wykonania, w ramach ogłoszonego zamówienia, pozostają m.in. prace związane z robotami wykończeniowymi na węzłach Częstochowa Blachownia, Częstochowa Jasna Góra oraz Częstochowa Północ, wykonaniem dróg serwisowych i technologicznych, w tym zaprojektowaniem i wykonaniem drogi dojazdowej dla połączenia ul. Prostej w Mykanowie z ul. Połaniecką w Częstochowie, zakończeniem robót melioracyjnych, wykończeniowymi pracami drogowymi, mostowymi, branżowymi oraz zielenią, przebudowaniem skrzyżowania drogi krajowej nr 46 z drogą powiatową i gminną w Blachowni, w rejonie przejazdu kolejowego (budowa i przebudowa pasów włączeń i wyłączeń oraz sygnalizacji świetlnej na drodze krajowej), wprowadzeniem docelowej organizacji ruchu oraz uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych. W ramach tej umowy zostaną też dobudowane trzecie pasy ruchu o długości prawie 1,8 km. Zlokalizowane będą po wewnętrznej stronie istniejących jezdni. Początek swój będą miały około 700 m przed wiaduktem autostradowym (WA352) nad linią kolejową, a koniec w rejonie węzła Częstochowa Północ.

Termin realizacji

Roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie powinny zostać ukończone w terminie nie dłuższym niż 9 miesięcy od daty podpisania umowy. Do czasu realizacji robót nie będzie wliczany okres zimowy od 16 grudnia do 15 marca.

Częstochowa Północ – granica woj. łódzkiego i śląskiego

Na tym odcinku, pomimo że od grudnia ubiegłego roku ruch pojazdów odbywa się pełnym przekrojem obu jezdni (po trzy pasy w każdym z kierunków), nadal trwają prace wykończeniowe. Termin umowny zakończenia inwestycji przypada w przyszłym miesiącu. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem, a wykonawca deklaruje dotrzymanie terminu. Najprawdopodobniej zatem 23 czerwca ograniczenia prędkości wynikające z realizowanych prac zostaną usunięte, a kierowcy zyskają kolejny, kilkunastokilometrowy odcinek autostrady z maksymalną dopuszczalną Kodeksem drogowym prędkością przejazdu. 

Źródło finansowania

Budowa autostrady A1 Pyrzowice – Częstochowa oraz Częstochowa – Tuszyn jest współfinansowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.