Chińska firma wybuduje odcinek autostrady A2

2020-12-08-Fot-GDDKiA

Fot. GDDKiA

[2020-12-08] Oferta firmy Stecol Corporation z Chin została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na zaprojektowanie i budowę ostatniego fragmentu autostrady A2 Mińsk Mazowiecki – Siedlce – poinformowała w piątek Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Chodzi o odcinek pomiędzy węzłami Groszki i Gręzów o długości ok. 13 km. Firma z Chin zaproponowała najniższą cenę – ponad 530,8  mln zł.

Jak poinformowała rzeczniczka oddziału w Warszawie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Małgorzata Tarnowska, zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie projektu budowlanego, uzyskanie niezbędnych decyzji, a następnie budowa po nowym śladzie ok. 13 km autostrady A2.

Ma to być dwujezdniowa droga, z dwoma pasami ruchu i rezerwą pod budowę w przyszłości trzeciego pasa. Powstaną też drogi równoległe do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Pod koniec września 2019 r. GDDKiA ogłosiła przetarg, a w grudniu tego samego roku otworzone zostały oferty. Najniższą złożyła firma z Chin – Stecol Corporation. Jednak – jak wyjaśniła PAP rzeczniczka – wykonawca ten został wykluczony z postępowania, ponieważ  – według GDDKiA – nie było pewności, że firma ta należycie wykona zadanie.

Stecol odwołał się od tej decyzji do Krajowej Izby Odwoławczej. KIO nakazało GDDKiA przywrócić ofertę. Po ponownie przeprowadzonym badaniu oraz przesłaniu wyjaśnień wykonawcy, uznano, że  spełnia on warunki postępowania.

„Ostatni wyrok Krajowej Izby Odwoławczej nakazał GDDKiA przywrócić odrzuconą ofertę Stecol  Corporation i ponownie przeprowadzić ocenę ofert. Efektem tego jest wybór najkorzystniejszej oferty – firmy  Stecol Corporation – powiedziała Tarnowska. Dodała, że przy braku odwołań, po pozytywnym zakończeniu kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz po przedłożeniu przez wykonawcę gwarancji należytego wykonania umowy, GDDKiA niezwłocznie podpisze umowę z firmą Stecol.

W sierpniu 2020 r. oddano do użytku ponad 15 km A2 pomiędzy węzłem Lubelska a obwodnicą Mińska Mazowieckiego. Wiosną tego roku zawarte zostały kontrakty na dwa kolejne odcinki autostrady pomiędzy węzłami Kałuszyn i Groszki oraz Gręzów i Siedlce Zachód. Przewidywany termin ukończenia prac to jesień 2023 r.

W listopadzie GDDKiA ogłosiła z kolei cztery przetargi na wykonanie projektów i budowę następnych etapów A2 od obwodnicy Siedlec do Białej Podlaskiej: od węzła Siedlce Zachód (Swoboda) do m. Malinowiec, od węzła Łukowisko do m. Swory, od m. Swory do węzła Biała Podlaska (Cicibór), od m. Malinowiec do węzła Łukowisko.

Trwają też przygotowania do realizacji ostatniego etapu autostrady A2 od Białej Podlaskiej do granicy z Białorusią. Dla ok. 32-kilometrowego odcinka trwa proces odbiorowy koncepcji programowej. „Po pozyskaniu finansowania niezwłocznie przystąpimy do dalszych prac związanych z realizacją zadania” – zapowiedziała Tarnowska.

Możemy polecić szeroki wybór sprzętu drogowego dostępnego w naszej firmie do wynajmu i sprzedaży jak chociażby gąsienicowe rozściełacze mas bitumicznych czy też walce drogowe.