Śląskie: GDDKiA dostała 12 ofert na wstępną dokumentację obwodnicy Świerklańca

2020-12-09-Fot-unsplash-beatriz-perez-moya

Fot. unsplash/Beatriz Pérez Moya

[2020-12-09] Do 2028 r. powinna powstać obwodnica Świerklańca i Nakła Śląskiego w ciągu drogi nr 78, która połączy autostradę A1 z projektowaną trasą S11. GDDKiA w przetargu na wstępną dokumentację inwestycji, która ma być realizowana w rządowym programie 100 obwodnic, otrzymała 12 ofert.

Program inwestycyjny na budowę obwodnicy, która odciąży Świerklaniec i Nakło Śląskie, a także m.in. Tąpkowice, Celiny i Niezdarę, wiceminister infrastruktury Rafał Weber podpisał w Świerklańcu w czerwcu br. Otworzyło to drogę do rozpoczęcia prac przedprojektowych, wyznaczenia szlaku obwodnicy, uzyskania decyzji środowiskowej, a później zaprojektowania i budowy.

Katowicki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z końcem października br. ogłosił przetarg na opracowanie tzw. Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) oraz materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z uzyskaniem tej decyzji.

W terminie składania ofert, który upłynął we wtorek, wpłynęło ich 12. Żadna nie mieści się w budżecie zamawiającego, określonym na nieco ponad 4 mln zł brutto. Najtańsza, złożona przez spółkę Mosty Katowice, opiewa na niespełna 4,2 mln zł brutto; cena najdroższej przekracza 9,3 mln zł brutto.

Przedstawiciele GDDKiA przypominają, że obwodnica Nakła Śląskiego oraz Świerklańca to nowe zadanie, dla którego proces inwestycyjny dopiero się rozpoczyna. Przeprowadzenie procesu przygotowawczego przewidziano w latach 2020-2024, a realizacja inwestycji, w systemie „projektuj i buduj”, powinna nastąpić w latach 2025-28.

Przyjęto, że obwodnica powinna stanowić północne obejście Nakła Śląskiego oraz Świerklańca. Przebiegać będzie po terenie, na którym aktualnie znajduje się głównie kompleks leśny oraz pola uprawne. Jej korytarz zostanie wytyczony po nowym śladzie jako droga główna ruchu przyspieszonego (GP) o przekroju jednojezdniowym z dwoma pasami ruchu.

Z dokumentacji przetargowej wynika, że początek obwodnicy planuje się jako czwarty wlot na istniejącym węźle „Pyrzowice”, gdzie łączą się autostrada A1 z rozpoczynającą się w tym miejscu drogą ekspresową S1.

Koniec obwodnicy planowany jest na nowym węźle, pomiędzy krzyżowaniem się planowanej drogi ekspresowej S11 z tarnogórskim węzłem kolejowym, a węzłem S11 drogi ekspresowej z drogą krajową nr 78. Na etapie prac projektowych należy przewidzieć różne warianty połączenia obwodnicy z przyszłą S11, w tym m.in. na skrzyżowaniu planowanej drogi ekspresowej z istniejącą drogą wojewódzką nr 908.

W woj. śląskim w rządowym programie mają powstać także obwodnice: Herbów Nowych i Blachowni w ciągu drogi krajowej nr 46 oraz miejscowości Kroczyce, Pradła oraz Szczekociny i Goleniowy wzdłuż drogi krajowej nr 78. Przetargi na dokumentację tych trzech ostatnich obwodnic katowicki oddział GDDKiA ogłosił z końcem maja br.; w ostatnich tygodniach podpisano umowy z wykonawcami.

Jak informował minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, ogłaszając w lutym br. program 100 obwodnic, według wstępnych szacunków wartość inwestycji, które w całym kraju mają zostać zrealizowane w latach 2020-2030 w ramach programu, to 28 mld zł.

Budowa obwodnic ma być finansowana z pieniędzy Krajowego Funduszu Drogowego prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Do KFD wpływają środki z opłaty paliwowej, kredytów i pożyczek. Konto KFD zasilają ponadto wpływy z Elektronicznego Systemu Poboru Opłat. Kolejnym źródłem wpływów do KFD są też pieniądze unijne.

Wiele z prac wykonywanych na takich budowach można wykonać z użyciem maszyn oferowanych w naszej firmie.