Charakterystyka równiarek

W czasie budowy oraz remontów nawierzchni drogowych wykorzystuje się rozmaite maszyny. Obok klasycznych i powszechnie kojarzonych pojazdów, takich jak chociażby walce czy koparki, stosuje się również nieco bardziej nietypowe sprzęty – należą do nich chociażby równiarki. W niniejszym wpisie przedstawiamy ogólną charakterystykę tych maszyn, ich sposób działania oraz zastosowanie we współczesnym drogownictwie.

Czym jest równiarka

Równiarka to maszyna przeznaczona do robót ziemnych, która służy przede wszystkim do profilowania podłoża na potrzeby przeprowadzania prac drogowych. Z pomocą tego pojazdu wyrównuje się teren pod budowę dróg, chodników, a nawet płyt lotniskowych i pasów startowych. Równiarki sprawdzają się jednak równie dobrze przy mieszaniu materiałów w procesie stabilizacji gruntu oraz zrywaniu starych lub uszkodzonych nawierzchni w przypadku remontów.

W największym uproszczeniu, pojazd składa się z podwozia kołowego, elementów roboczych (w tej roli wykorzystuje się lemiesze oraz zrywaki) oraz układu sterującego. Warto zaznaczyć, że równiarki to dość szeroka grupa maszyn, wśród której wyróżniamy kilka podkategorii. Podstawowy podział dotyczy konstrukcji ramy – tym samym wyróżniamy równiarki samojezdne (przede wszystkim trzyosiowe, które wyparły dwuosiowe) oraz ciągnione (obecnie przez ciągniki i pojazdy transportowe, z kolei jeszcze do lat 50. XX wieku przez konie).

Pojazdy mogą być również kategoryzowane na podstawie zastosowanego napędu i sterowania (tj. mechanicznego lub hydraulicznego), a także mechanizmu skrętu (wyróżniamy przednią oś skrętną w wersji klasycznej i z przegubową ramą oraz modele z układem przednią i tylną oś). Co więcej, równiarki występują w szerokim zakresie mas operacyjnych. W zależności od potrzeb i charakteru robót można zdecydować się na pojazdy kilkutonowe, wersje samobieżne osiągające masę 20-30 ton lub modele superciężkie, tj. przekraczające 70 ton.

Do czego służą równiarki?

Równiarki są wykorzystywane przede wszystkim przez firmy zajmujące się budową i remontowaniem dróg. Tego typu maszyny są niezastąpione przy opracowywaniu podłoża pod różnego rodzaju nawierzchnie drogowe. Pojazdy sprawdzają się jednak równie dobrze przy innych pracach ziemnych, np. wyrównywaniu nasypów, profilowaniu skarp i wykopów, przemieszczaniu i rozdzielaniu gruntu, a także usuwaniu humusu i dzikiej roślinności na placach budowy.

Uniwersalność równiarek sprawia, że korzystają z nich nie tylko przedsiębiorstwa budowlane, ale także wojska inżynieryjne. Maszyny służą do budowy tymczasowych dróg przyfrontowych, ścieżek komunikacyjnych na poligonach, a także lądowisk dla śmigłowców. Pojazdy mogą być z powodzeniem używane także do wykonywania bardziej przyziemnych spraw, np. zgarniania błota czy odśnieżania w sezonie zimowym.

Na tym możliwości równiarek się jednak wcale nie kończą. Tego rodzaju pojazdy często spotyka się w górnictwie oraz zakładach zajmujących się recyklingiem – maszyny służą tam do przenoszenia urobku oraz zalegających materiałów. Co ciekawe, równiarki są w niektórych rejonach świata wykorzystywane zamiast klasycznych buldożerów, np. na plantacjach lub dużych gospodarstwach rolnych.

Jak działa równiarka?

Działanie równiarki jest uzależnione od jej elementów roboczych, czyli zrywaka oraz lemiesza. Pierwsza z wymienionych części (zlokalizowana za tylną osią pojazdu) swoim kształtem przypomina wielkie pazury i odpowiada za spulchnianie nawierzchni. Z kolei drugi podzespół, który znajduje się pod ramą łączącą oś przednią z zespołem napędowym i kabiną operatora, zgarnia naruszone warstwy gruntu i przemieszcza je na boki.

Sprawność przeprowadzania zadań wynika przede wszystkim z umiejętności operatora, jednak z pomocą systemu niwelacji 2D i 3D można w prosty sposób poprawić zarówno tempo pracy, jak i jej dokładność. Wykorzystanie zaawansowanej automatyki pozwala uniknąć kosztownych błędów oraz ściśle kontrolować zużycie materiałów, co bezpośrednio przekłada się na spore oszczędności – zarówno dla inwestora, jak i wykonawcy.