Strabag przymierza się do budowy odcinka S19 z obwodnicą Międzyrzeca Podlaskiego

S19 Międzyrzec Podlaski
S19 Międzyrzec Podlaski

[2022-02-10] Coraz bliżej podpisania umowy z firmą Strabag na realizację kolejnego odcinka drogi ekspresowej S19. Chodzi o prawie 14 kilometrowy fragment od granicy województw mazowieckiego i lubelskiego do końca obwodnicy Międzyrzeca Podlaskiego.

Oferta firmy Strabag opiewająca na ok. 391,5 mln zł została uznana za najkorzystniejszą w przetargu na kolejny odcinek szlaku Via Carpatia, S19 Międzyrzec Podlaski – granica z województwem mazowieckim. Do podpisania umowy potrzeba już tylko przedstawienia przez wykonawcę gwarancji należytego wykonania robót.

– Pozytywnym wynikiem zakończyła się standardowa kontrola przetargu na projekt i budowę drogi ekspresowej S19 od granicy województw mazowieckiego i lubelskiego do Międzyrzeca Podlaskiego, którą przeprowadził prezes Urzędu Zamówień Publicznych – informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Będą dwie jezdnie

W ramach zadania przewidziana jest budowa ok. 13,7 km drogi ekspresowej S19 od granicy województwa mazowieckiego i lubelskiego do końca obecnej obwodnicy Międzyrzeca Podlaskiego. Ta ostatnia, poza dwoma węzłami, jest drogą jednojezdniową i w ramach inwestycji zyska na odcinku ok. 6,2 km drugą jezdnię. Przebudowane też będą łącznice węzłów Międzyrzec Podlaski Północ oraz Międzyrzec Podlaski Południe. Z kolei w miejscowości Łukowisko powstanie węzeł, który będzie realizowany w ramach budowy autostrady A2 i skomunikuje on ją ze szlakiem Via Carpatia.

Przejście dla zwierząt i wiadukt

W ramach inwestycji powstanie sześć obiektów inżynierskich, w tym przejście dla dużych zwierząt i wiadukt nad linią kolejową. Zaprojektowane i wybudowane zostaną dwa Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP Halasy i MOP Tuliłów), drogi dojazdowe i lokalne. Istniejąca obwodnica Międzyrzeca Podlaskiego zostanie dostosowana do parametrów drogi ekspresowej. Wykonawca będzie miał za zadanie zrealizowanie inwestycji w ciągu 36 miesięcy od zawarcia umowy, z wyłączeniem okresów zimowych w czasie trwania robót budowlanych. Inwestycja realizowana będzie w systemie projektuj i buduj w ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych. Jej zakończenie planowane jest w drugiej połowie 2025 r.