Budimex z najkorzystniejszą ofertą na odcinek trasy S7

S7-Siedlin-Kielpin

Fot. S7-GDDKiA

Oferta firmy Budimex została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na zaprojektowanie i budowę trasy S7 Płońsk – Czosnów na odcinku od węzła Modlin do węzła Czosnów. Wartość oferty to około 598,8 mln zł.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapowiada, że jeśli do 30 marca br. nie zostaną złożone odwołania, a tzw. kontrola uprzednia prowadzona przez Urząd Zamówień Publicznych zakończy się bez uwag, wówczas niezwłocznie podpisze umowę z Budimexem.

Zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie projektu budowlanego, uzyskanie niezbędnych decyzji, a następnie budowa 9,7 km drogi dwujezdniowej z trzema pasami ruchu, która powstanie w miejscu obecnej drogi krajowej nr 7.

W ramach inwestycji rozbudowane zostaną dwa istniejące węzły drogowe: Modlin i Błonie. Konstrukcja mostu na Wiśle w Zakroczymiu zostanie uzupełniona o chodnik i ścieżkę rowerową. Ponadto wybudowane zostaną drogi równoległe do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W toku są także przetargi na kolejne dwa odcinki tej drogi: Siedlin – Załuski (o długości 12,9 km) oraz Załuski – Modlin (12 km). Oferty otwarto 21 listopada 2019 r. Wykonawcy zainteresowani realizacją tych odcinków złożyli odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej, które zostały rozstrzygnięte na korzyść GDDKiA. Procedury wyboru najkorzystniejszej oferty wciąż trwają.

Logo PAP