Będzie nowy wiadukt nad S1 w Mysłowicach

Wiadukt S1 Mysłowice fot. GDDKiA

 

[2023-02-24] Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na budowę wiaduktu w ciągu ul. Dzióbka nad drogą ekspresową S1 w Mysłowicach. Prace w ciągu szesnastu miesięcy wykona firma Primost Południe z Będzina. Wartość umowy to prawie 9,3 mln zł.

Wiadukt drogowy wybudowany w 1980 roku został przeznaczony do rozbiórki. To konstrukcja betonowa, czteroprzęsłowa, belkowo-płytowa. Ze względu na korozję podpór oraz ich niską nośność, zostanie całkowicie rozebrany. W jego miejsce powstanie nowy obiekt. Jego długość będzie wynosić prawie 67 m, a szerokość 12 m. Skrajnia drogowa pod obiektem będzie wynosiła 4,70 m. Znajdą się na nim dwa trzymetrowe pasy ruchu oraz obustronne półtorametrowe chodniki.

Zakres prac

Inwestycja obejmie rozbiórkę istniejącego wiaduktu wraz z nawierzchnią i elementami wyposażenia, montaż tymczasowej kładki dla pieszych, budowę nowego obiektu wraz z wyposażeniem i dojazdami. Przebudowane będą też sieci telekomunikacyjne, energetyczne oraz oświetlenie. Wykonawca jest również zobowiązany do uzyskania pozwolenia na użytkowanie nowych konstrukcji.

Zmiany w organizacji ruchu

Prace zaczną się od wykonania przejazdów technologicznych. W pierwszym etapie roboty prowadzone będą z wyłączeniem jednej jezdni drogi ekspresowej na odcinku około 300 m. W tym czasie ruch prowadzony będzie dwukierunkowo po przeciwnej jezdni. Duże natężenie ruchu na tym odcinku – ponad 50 tys. pojazdów na dobę – może bowiem powodować opóźnienia w przejeździe.