Znamy podział środków z rządowego programu rozwoju dróg

2021-04-22-Fot-Pixabay-pasja1000
Fot. Pixabay/pasja1000

[2021-04-22] Prezes Rady Ministrów zatwierdził listy zadań do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach naboru wniosków na 2021 r. Wsparcie rządowe uzyska 2189 zadań, a łączna wartość środków to 3 mld 258 mln zł.

Wsparcie finansowe uzyska 2189 zadań, w tym 622 powiatowe i 1567 gminnych. Planowane są  budowy, przebudowy lub remonty 3,9 tys. km dróg: 2,1 tys. km dróg powiatowych i 1,8 tys. km dróg gminnych.

Łączna wartość środków RFRD przeznaczonych na dofinansowanie realizacji inwestycji w 2021 roku to 3 mld 258 mln zł. Na dofinansowanie zadań gminnych trafią 1 mld 463 mln zł, na zadania powiatowe przeznaczonych zostało 1 mld 295 mln zł, a wartość dofinansowania zadań na drogach obronnych to 500 mln zł.

Jak informuje resort infrastruktury, dofinansowanie z RFRD dla zadań powiatowych i gminnych jest uzależnione od dochodów jednostek samorządu terytorialnego: im niższy dochód własny, tym większa wartość dofinansowania. Maksymalne dofinansowanie może wynieść do 80 proc. kosztów realizacji zadania.

W komunikacie przedstawiono podział pieniędzy w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2021 r. według województw.

Limit na dofinansowanie inwestycji realizowanych przez samorządy województwa dolnośląskiego wyniesie 134,2 mln zł, w tym 52 mln zł na zadania powiatowe i 82,2 mln zł na zadania gminne. Wsparcie uzyska 121 zadań: 34 powiatowe i 87 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 136 kilometrów dróg: 66 km powiatowych i 70 km gminnych.

Limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa kujawsko-pomorskiego wyniesie 157,2 mln zł, w tym 45,6 mln zł na zadania powiatowe i 111,6 mln zł na zadania gminne. Wsparcie uzyskają 132 zadania: 18 powiatowych i 114 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 216 kilometrów dróg: 69 km powiatowych i 147 km gminnych.

Samorządy województwa lubelskiego otrzymają maksymalnie 289,7 mln zł dofinansowania, w tym 190,9 mln zł na zadania powiatowe i 98,7 mln zł na zadania gminne. Wsparcie uzyska 167 zadań: 49 powiatowe i 118 gminne, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 526 kilometrów dróg: 364 km powiatowych i 161 km gminnych.

W województwie lubuskim limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy wyniesie 83,2 mln zł: 41,6 mln zł na zadania powiatowe i 41,6 mln zł na zadania gminne. Wsparcie uzyska 67 zadań: 22 powiatowych i 45 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 99 kilometrów dróg: 55 km powiatowych i 44 km gminnych.

W Łódzkiem limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy wyniesie 152,4 mln zł: 64,1 mln zł na zadania powiatowe i 88,3 mln zł na zadania gminne. Wsparcie uzyska 157 zadań: 39 powiatowe i 118 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 280 kilometrów dróg: 104 km powiatowych i 175 km gminnych.

Samorządy w Małopolsce otrzymają maksymalne dofinansowanie inwestycji w wysokości 226,5 mln zł: w tym 101 mln zł na zadania powiatowe i 125,5 mln zł na zadania gminne. Wsparcie uzyska 186 zadań: 41 powiatowe i 145 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 259 kilometrów dróg: 129 km powiatowych i 131 km gminnych.

Z kolei limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa mazowieckiego wyniesie 317,1 mln zł: 173 mln zł na zadania powiatowe i 144,1 mln zł na zadania gminne. Wsparcie uzyska 147 zadań: 48 powiatowych i 99 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 290 kilometrów dróg: 178 km powiatowych i 112 km gminnych.

Limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa opolskiego to 58 mln zł: 17,8 mln zł na zadania powiatowe i 40,2 mln zł na zadania gminne. Wsparcie uzyska 67 zadań: 15 powiatowych i 52 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 60 kilometrów dróg: 24 km powiatowych i 35 km gminnych.

Samorządy na Podkarpaciu otrzymają maksymalnie 174,8 mln zł, w tym 77,3 mln zł na zadania powiatowe, 97,5 mln zł na zadania gminne. Wsparcie uzyskają 123 zadania: 31 powiatowych i 92 gminne, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 217 kilometrów dróg: 101 km powiatowych i 116 km gminnych.

Na Podlasiu limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy wyniesie 205,5 mln zł: 103 mln zł na zadania powiatowe i 102,5 mln zł na zadania gminne. Wsparcie uzyskają 244 zadania: 92 powiatowe i 152 gminne, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 435 kilometrów dróg: 265 km powiatowych i 170 km gminnych.

Limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa pomorskiego wyniesie 136,1 mln zł: 53,9 mln zł na zadania powiatowe i 82,2 mln zł na zadania gminne. Wsparcie uzyska 141 zadań: 30 powiatowe i 111 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 328 kilometrów dróg: 172 km powiatowych i 157 km gminnych.

Na Śląsku limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy wyniesie 149,3 mln zł: 84,1 mln zł na zadania powiatowe i 65,2 mln zł na zadania gminne. Wsparcie uzyska 95 zadań: 35 powiatowych i 60 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 144 kilometrów dróg: 80 km powiatowych i 64 km gminnych.

Limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa świętokrzyskiego wyniesie 145 mln zł: 62,9 mln zł na zadania powiatowe i 82,1 mln zł na zadania gminne. Wsparcie uzyskają 142 zadania: 48 powiatowych i 94 gminne, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 189 kilometrów dróg: 102 km powiatowych i 87 km gminnych.

Samorządy województwa warmińsko-mazurskiego otrzymają maksymalnie 183,3 mln zł, w tym 81,8 mln zł na zadania powiatowe i 101,5 mln zł na zadania gminne. Wsparcie uzyska 169 zadań: 48 powiatowych i 121 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 339 kilometrów dróg: 195 km powiatowych i 144 km gminnych.

W Wielkopolsce limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy wyniesie 240,3 mln zł: 95,9 mln zł na zadania powiatowe i 144,4 mln zł na zadania gminne. Wsparcie uzyskają 142 zadania: 41 powiatowych i 101 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 245 kilometrów dróg: 118 km powiatowych i 127 km gminnych.

Limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa zachodniopomorskiego wyniesie 105,4 mln zł, w tym 50,1 mln zł na zadania powiatowe i 55,3 mln zł na zadania gminne. Wsparcie uzyska 89 zadań: 31 powiatowych i 58 gminne, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 139 kilometrów dróg: 86 km powiatowych i 53 km gminnych. Jak podało MI, w 2020 r. dofinansowanie z Funduszu otrzymało łącznie 3 212 inwestycji, z czego 2 393 na drogach gminnych i 819 na drogach powiatowych. Łączna kwota dofinansowania tych zadań to 2,74 mld zł. Pozwoliło to na realizację 4 383 km dróg: 2 295 km gminnych i 2 088 km powiatowych.

logo PAP