Zabrze. Wkrótce budowa dróg wokół nowego kompleksu handlowego

2020-12-14-Fot-DTŚ-SA

Fot. DTŚ SA

[2020-12-14] Inwestor kompleksu handlowo-rozrywkowego w Zabrzu wyłonił wykonawcę przebudowy układu drogowego przy Drogowej Trasie Średnicowej. Planowane zakończenie robót drogowych przypada na drugą połowę 2021 r.

Poprzednio miasto informowało o planach tego inwestora pod koniec 2017 r. Wówczas zapowiadano, że chce on wybrać wykonawcę układu drogowego w lutym 2018 r. W ostatnich dniach na facebookowym profilu prezydent Zabrza Małgorzaty Mańki-Szulik pojawiła się informacja, że „Ikea rozpoczyna budowę infrastruktury drogowej przy Drogowej Trasie Średnicowej w Zabrzu”.

„Firma rozstrzygnęła przetarg na realizację zadania wartego ok. 50 mln zł. Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Drogopol-ZW, które zrealizowało w Zabrzu m.in. modernizację ul. Piłsudskiego” – wskazała Mańka-Szulik.

Jej zdaniem nowa infrastruktura usprawni komunikację poprzez połączenie północnej i południowej części Zaborza (wschodnia dzielnica Zabrza). „Projekt zakłada także utworzenie bezpiecznego ronda. Wykonawca przejął już plac budowy i rozpoczął prace przygotowawcze. Planowane zakończenie robót przypada na drugą połowę przyszłego roku. Szczegóły inwestycji zostały omówione podczas ostatniego spotkania władz miasta z przedstawicielami Ikea” – zapewniła prezydent miasta.

Spółka Ikea Centres wygrała przetarg na 25,7 ha gruntu w pobliżu dzielnicy Zaborze – przy granicy z Rudą Śląską – w czerwcu 2014 r. To teren po południowej stronie DTŚ, rozpościerający się między trasą a potokiem Czarniawka: w większości nieużytki, w części zlikwidowane ogródki działkowe, a w innej – częściowo zrekultywowane zwałowisko pogórnicze. W kolejnych miesiącach, na gruncie umowy, miasto wykonało niwelację nierówności.

Kolejne prace na obszarze, na którym zapowiedziano nowy kompleks, trwały w 2017 r. Na działce zlikwidowano m.in. kolizję linii wysokiego napięcia z planowanym obiektem. W tym czasie miały też trwać prace projektowe związane z rewitalizacją poprzemysłowego terenu i przekształceniem go w publicznie dostępną przestrzeń rozrywkowo-rekreacyjno-edukacyjną o powierzchni 5 ha.

Inwestor zapowiadał tam w poprzednich latach budowę tam m.in. ogrodu botanicznego, amfiteatru, sztucznej plaży i fontann, miejsc do grillowania, ścieżek rowerowych i biegowych, tras dla narciarzy biegowych czy ogrodzonych miejsc dla osób z psami. W kompleksie handlowym o powierzchni ok. 87 tys. m kw. znaleźć się miałoby ponad 130 lokali.

W grudniu 2018 r. zarządzający projektem sygnalizowali trwający przetarg na wykonawcę układu drogowego dla tego przedsięwzięcia. Miałby on zostać doprowadzony m.in. do obecnego węzła DTŚ na wysokości dzielnicy Zaborze. Zgodnie z umową z miastem inwestor został zobowiązany dobudować drogę równoległą do DTŚ, łączącą węzeł z pobliską ul. Lompy. W miejsca klasycznych skrzyżowań na górnym poziomie węzła w Zaborzu po obu stronach DTŚ uwzględniono ronda.

Warunki przetargu na sprzedaż terenu zastrzegły też m.in., że jego nabywca powinien zaprojektować i stworzyć rekreacyjny teren zielony w dolinie potoku Czarniawka, o powierzchni nie mniejszej niż 5 ha.

Drogowa Trasa Średnicowa (formalne oznaczenie to droga nr 902) jest bezkolizyjną, w większości trzypasmową arterią o długości ponad 28 km. Łączy Gliwice, Zabrze, Rudę Śląską, Świętochłowice, Chorzów oraz Katowice. Jest jednym z najważniejszych połączeń drogowych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Nasze zasoby maszyn budowlanych mogą się przydać podczas prac na takim obiekcie.