Wznowiono prace na ursynowskim odcinku Południowej Obwodnicy Warszawy

2021-03-17-Fot-Pixabay-Arcaion

Fot. Pixabay/Arcaion

[2021-03-17] Mróz przystopował na chwilę układanie betonowych warstw konstrukcji nawierzchni, ale od poniedziałku roboty znów ruszyły – poinformowała PAP Małgorzata Tarnowska z GDDKiA. Jednak –  jak zastrzegła – zaawansowanie prac na ursynowskim odcinku S2 POW wynosi ok. 89 proc. Według planów kierowcy pojadą tunelem w drugim kwartale 2021 r.

Po tym, jak pogoda pozwoliła wrócić do oczekiwanego tempa prac, układane są jednak nie tylko betonowe warstwy konstrukcji nawierzchni. W tunelu pod Ursynowem, w ciągu S2 Południowej Obwodnicy Warszawy, montowane są również betonowe okładziny ścian oraz wyposażenie techniczne obiektu. „Maszyna i obsługujący ją pracownicy mozolnie wędrują południową nitką tunelu od zachodniego do wschodniego portalu, pracując 24 godziny na dobę. Zostawiają za sobą białą nitkę na połowie szerokości nawy tunelu, na którą po kilkunastu godzinach wkraczają maszyny z obrotowymi szczotkami do odkrywania kruszywa w betonowej nawierzchni” – czytamy w komunikacie przekazanym PAP.

Kolejnym etapem jest nacinanie nawierzchni specjalnymi piłami do betonu. „Kombajn do układania nawierzchni przejdzie przez 2300 m południowej nawy tunelu i następnie wjedzie do nawy północnej. Pod koniec stycznia br. położono w niej około 1 km betonowej nawierzchni na połowie szerokości jezdni i teraz położony zostanie brakujący odcinek. Kombajn do układania betonu przejdzie jeszcze raz przez obie nawy, układając nawierzchnię na pozostałej szerokości jezdni” – wyjaśnia GDDKiA.

Przypomina, że na przełomie lutego i marca ukończono układanie warstw konstrukcji nawierzchni z kruszywa oraz podbudowy z betonu. „To umożliwia teraz pracę 24 godziny na dobę przy układaniu docelowej betonowej nawierzchni w tunelu. Zakończono prace konstrukcyjne związane z budową chodników oraz elementów betonowych odwodnienia liniowego. Kontynuowane są prace związane z budową podwaliny i montażem okładzin ścian tunelu. Betonowe panele okładzin zamontowano na długości ok. 900 m. Do ścian szczelinowych w tunelu mocowane są kolejne uchwyty montażowe, a na murach przy wlotach do tunelu stelaż, na którym zamocowane zostaną okładziny akustyczne” – poinformowano.

Ponadto pod sufitem montowane są oprawy oświetleniowe oraz trwają też prace teletechniczne związane z trasowaniem instalacji monitoringu i systemów ostrzegawczych. Wykonawca montuje również system nagłośnienia. W niszach alarmowych układana jest kostka betonowa. Trwa montaż drzwi do pomieszczeń technicznych w tunelu. Pod sufitem zamontowano wentylatory strumieniowe.

Jeśli chodzi o prace na powierzchni, to na obu węzłach trwa montaż wypełnień ekranów akustycznych, a na obiektach mostowych wykonywane są roboty wykończeniowe. Przy al. KEN, ul. Rosoła oraz na odcinku Rosoła – Cynamonowa wykonywane są roboty drogowe i brukarskie.

„W budynku, w którym będzie się mieściło Centrum Zarządzania Tunelem, a docelowo także Krajowe Centrum Zarządzania Ruchem, rozpoczęto montaż wyposażenia. Finiszują prace związane z budową stacji wentylatorowych i transformatorowych przy obu portalach tunelu” – przekazała GDDKiA.

Jak podkreślono, zaawansowanie prac na ursynowskim odcinku S2 POW to ok. 89 proc. „Zgodnie z podpisanym aneksem do umowy wydłużono czas na ukończenie robót do końca marca 2021 roku. Powodem wydłużenia czasu na ukończenie była m.in. długotrwała procedura uzyskiwania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) oraz proces zawierania umów z gestorami sieci. Kierowcy pojadą tunelem w II kwartale 2021 r., po zakończeniu odbiorów i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie” – poinformowała GDDKiA.

logo PAP