Centrum przesiadkowe w Dąbrowie Górniczej z dofinansowaniem z metropolii

[2021-03-18] Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia przekaże w tym roku samorządowi Dąbrowy Górniczej 16 mln zł dotacji do budowy centrum przesiadkowego przy głównym dworcu kolejowym w tym mieście – zdecydowali w środę członkowie zgromadzenia GZM.

2021-03-18-Fot-GZM
Fot. GZM

Dąbrowa Górnicza to najbardziej wysunięty na północny wschód duży ośrodek GZM. Kilka lat temu miejscowy samorząd rozpoczął program „Promowanie zielonej mobilności…”, zakładający budowę oferty komunikacji zbiorowej konkurencyjnej dla transportu indywidualnego.

Miasto nawiązało współpracę ws. jego założeń i realizacji z zarządcą kolejowej infrastruktury, spółką PKP Polskie Linie Kolejowe. Kluczowym założeniem „Promowania zielonej mobilności…” stała się poprawa dostępności do dąbrowskich dworców kolejowych: w centrum i dzielnicach Gołonóg oraz Ząbkowice.

Następnie PLK i miasto w uzgodnieniu przygotowały projekty, a potem przetargi na prace budowlane, które w Ząbkowicach (obejmowały głównie nowy układ komunikacyjny) zostały zakończone w 2019 r., a w centrum i Gołonogu trwają od ub. roku. W ramach obu trwających inwestycji powstają m.in. parkingi, przystanki autobusowe, tunele pod torami w miejsce przejazdów oraz połączenia piesze i rowerowe.

Jednocześnie od niemal początku swojej działalności w 2018 r. Metropolia przygotowuje koncepcję Kolei Metropolitalnej: oferty szybkich pociągów aglomeracyjnych zapewniających trzon transportu publicznego w regionie. Przewidywane dwie kluczowe trasy Kolei Metropolitalnej, której rozwój uniemożliwia dotąd wyczerpująca się przepustowość obecnych linii kolejowych, to Gliwice – Dąbrowa Górnicza oraz Tarnowskie Góry – Tychy.

Również Metropolia współpracuje przy tym przedsięwzięciu z PLK, które zapowiedziały m.in. jeszcze na ten rok rozpoczęcie przetargów na modernizację połączenia Będzin – Katowice – Katowice Ligota (wraz z dobudową dodatkowych torów aglomeracyjnych).

Dla połączeń Katowice Ligota – Tychy, Katowice – Mysłowice oraz Katowice – Gliwice PLK chcą przygotować w najbliższych latach dokumentacje przedprojektowe, uwzględniające dodatkowe tory (postępowania z tym związane są na różnych etapach realizacji). Dla odcinka Będzin – Dąbrowa Górnicza również zakładana jest budowa torów aglomeracyjnych (przewidują je w przyszłości projekty prowadzonych w centrum Dąbrowy Górniczej i Gołonogu prac torowych PLK).

O dofinansowaniu w tym kontekście projektu dąbrowskiego samorządu dotyczącego infrastruktury przesiadkowej zgromadzenie GZM zdecydowało już w lipcu ub. roku. Metropolia – na przedsięwzięcie zgodne z założeniami tzw. Kolei Metropolitalnej – przeznaczyła wówczas 10 mln zł, rezerwując na ten cel w 2021 r. kolejne 16 mln zł. Poza budową centrów przesiadkowych, dąbrowski program „Promowania zielonej mobilności…”, zakłada m.in. budowę dróg rowerowych i częściową przebudowę infrastruktury drogowej w ciągu głównych ulic: Sobieskiego, Królowej Jadwigi i Piłsudskiego, równolegle z inwestycją przygotowaną przez spółkę Tramwaje Śląskie. Obecnie miasto i TŚ analizują oferty otrzymane w przetargu na to zadanie.

logo PAP