Wybrano wykonawcę projektu i budowy obwodnicy Oświęcimia

2020-05-19-Fot-Pixabay-tookapic

Fot. Pixabay/tookapic

[2020-05-19] Krakowski oddział GDDKiA rozstrzygnął przetarg na wykonawcę projektu i budowy obwodnicy Oświęcimia, będącej częścią drogi S1 z węzła Kosztowy do Bielska–Białej – podał w poniedziałek oddział krakowski GDDKiA. Dokona tego firma Budimex. Koszt inwestycji to 467,6 mln zł.

Przetarg na projekt i budowę obwodnicy Oświęcimia został ogłoszony 30 grudnia ub.r. Wpłynęło na niego 10 ofert. W zakres inwestycji wchodzą: droga dwujezdniowa o długości 9 km, trzy mosty – na Wiśle, Sole i Młynówce, a także wiadukt kolejowy. – Do wyboru najkorzystniejszej oferty posłużyły kryteria: cena, termin wykonania i okres gwarancji. Firma Budimex zaproponowała najkorzystniejszą cenę, skrócenie terminu realizacji o 3 miesiące i przedłużenie okresu gwarancji o 5 lat. Pozostali wykonawcy uczestniczący w postepowaniu mogą, w ciągu 10 dni, składać odwołania od wyboru najkorzystniejszej oferty. Jeżeli nikt go nie złoży, umowę z wykonawcą podpiszemy w czerwcu br. – podała rzecznik krakowskiego oddziału GDDKiA Iwona Mikrut.

Jak dodała, wykonawca musi zaprojektować i wykonać dwujezdniową drogę krajową klasy GP – obwodnicę Oświęcimia, która przebiegać będzie po nowym śladzie od S1 do istniejącej DK44. – Zadaniem wykonawcy będzie również uzyskanie w imieniu i na rzecz GDDKiA wymaganych prawem opinii, uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, decyzji niezbędnych do zaprojektowania i zrealizowania inwestycji, opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie drogi. Wszystkie te czynności trzeba wykonać w ciągu 36 miesięcy od daty podpisania umowy – poinformowała Mikrut.

Rzecznik podkreśliła, że przy budowie obwodnicy szczególnego podejścia wykonawcy będzie wymagał fragment drogi, który znajdzie się w sąsiedztwie byłego niemieckiego obozu Auschwitz. W związku z tym został opracowany raport, w którym szczegółowo opisano genezę specjalnego traktowania tego obszaru, przeprowadzono analizy uwarunkowań lokalizacji i rozwiązań elementów drogi oraz sformułowano zalecenia, które należy ująć na kolejnych etapach przygotowania i realizacji inwestycji. – Raport ten będzie przedmiotem analizy ekspertów wskazanych przez UNESCO. Wykonawca, opracowując projekt budowlany, powinien analizować zawarte w nim rozwiązania pod kątem zgodności z zapisami zawartymi w raporcie, gdyż sprawą priorytetową jest tu bezkonfliktowe funkcjonowanie dobra światowego dziedzictwa oraz drogi krajowej – wskazała.

Obwodnica Oświęcimia to czwarta cześć podzielonej na cztery odcinki inwestycji drogowej od węzła w Kosztowach do Bielska-Białej. Pozostałe odcinki to: węzeł Kosztowy II (z węzłem) do węzła Oświęcim (bez węzła), od węzła Oświęcim (z węzłem) do Dankowic, a także od Dankowic do węzła Suchy Potok (z węzłem) w Bielsku-Białej.

Docelowo droga S1 będzie liczyć 135 km długości. Stanie się ekspresowym połączeniem od granicy państwa w Zwardoniu do lotniska w Pyrzowicach i autostrady A1. S1 znajduje się w VI korytarzu Transeuropejskiej Sieci Transportowej łączącej kraje basenu Morza Bałtyckiego z krajami Europy Południowej. Jej przedłużeniem od granic Polski jest słowacka autostrada D3.

Cała droga ma zostać oddana do użytku w 2024 r

Logo PAP