Kolejny etap budowy obejścia Węgierskiej Górki

Fot-GDDKiA

Fot. GDDKiA

[2020-05-18] Po zatwierdzeniu projektów wykonawczych tzw. obejścia Węgierskiej Górki (Śląskie), czyli odcinka drogi ekspresowej S1 od węzła Przybędza do węzła Milówka, rozpoczął się etap budowy tego połączenia.

Wartą 1,379 mld zł brutto umowę na zaprojektowanie i wybudowanie odcinka trasy podpisano 10 października ub. roku. Wykonawca ma od tej daty 34 miesiące na realizację zamówienia, przy czym do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (od 1 grudnia do 31 marca); do czasu realizacji robót – nie wlicza się ich.

Brakujący dotąd odcinek drogi S1 o długości ok. 8,5 km połączy czynne fragmenty trasy S1 Żywiec – Przybędza i Milówka – Szare. Będzie przebiegał w trudnym terenie – przewidziano m.in. dwa tunele o długości ok. 830 m i 980 m oraz kilka estakad nad dolinami potoków. Wykonawcą jest konsorcjum ze spółką Mirbud na czele.

Wyceniana pierwotnie na ponad 1,5 mld zł obwodnica Węgierskiej Górki to ostatni brakujący fragment trasy S1 między Bielskiem-Białą, a Zwardoniem oraz jeden z czterech fragmentów tej arterii przeznaczonych do realizacji (budowy lub rozbudowy) w rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych.

To także kluczowa inwestycja dla południowej części woj. śląskiego – o jej realizacji mówi się od ponad 20 lat. Po otwarciu na Słowacji jednego z kolejnych odcinków autostrady D3, na Żywiecczyźnie znacznie zwiększył się ruch tranzytowy. Połączenie dotychczasowych fragmentów trasy S1 na wysokości Węgierskiej Górki przebiega m.in. przez centrum tej miejscowości oraz sąsiedniej Milówki.

Inwestycję mającą uzupełnić tę lukę GDDKiA zamówiła w formule „projektuj i buduj”. Oznacza to, że do zadań wykonawcy należy m.in. opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wykonawczej, uzyskanie decyzji umożliwiających wykonanie robót oraz dopuszczenie do użytkowania budowanego odcinka drogi.

Jak poinformował PAP rzecznik katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Marek Prusak, przedstawione projekty wykonawcze inwestycji zostały już zatwierdzone. – Oznacza to, że w poniedziałek rozpoczyna się etap budowy – wyjaśnił Prusak, uściślając, że dotąd wycinano już drzewa w pasie drogi i wyburzano kolidujące obiekty.

Ekspresowa trasa S1 w woj. śląskim i małopolskim przebiega od węzła z autostradą A1 w pobliżu katowickiego lotniska Pyrzowice do granicy ze Słowacją w Zwardoniu. Standard drogi ekspresowej ma obecnie na odcinkach Pyrzowice-Podwarpie (jedna jezdnia), Dąbrowa Górnicza-Tychy, a także Bielsko-Biała-Przybędza oraz Milówka-Zwardoń.

Aby dokończyć arterię, potrzebne są: druga jezdnia wysuniętego najdalej na północ odcinka S1 Lotnisko – Podwarpie (ok. 9,5 km – trwa budowa), przebudowa do standardu drogi ekspresowej kolizyjnej dwujezdniowej „jedynki” od Podwarpia do Dąbrowy Górniczej (7 km – trwa przetarg), przebudowa liczącego ok. 2,7 km odcinka w Dąbrowie Górniczej (trwa projektowanie), a także budowa ok. 40 km nowego przebiegu trasy z Mysłowic do Bielska-Białej (umowę na pierwszy z trzech odcinków już podpisano; trwa wybór wykonawców dla dwóch kolejnych).

Po stronie słowackiej, po oddaniu na przełomie 2017 r. i 2018 r. do użytku odcinków do węzła Żylina Brodno oraz Świerczynowiec-Skalite, do polskiej granicy brakuje jeszcze dwóch odcinków autostrady D3. Według ostatnich sygnałów ma ona być gotowa do 2025 r.

Logo PAP