Dąbrowa Górnicza zamówiła węzeł przesiadkowy przy przystanku kolejowym Gołonóg

2020-10-21-Fot-UM-Dabrowa-Gornicza

Fot. UM Dąbrowa Górnicza

[2020-10-21] Umowę na budowę węzła przesiadkowego przy przystanku kolejowym Dąbrowa Górnicza Gołonóg podpisały we wtorek dąbrowski samorząd i spółka PKP PLK. Wraz z infrastrukturą przesiadkową, przebudowane mają zostać m.in. układ torów i okoliczne drogi; powstać ma też tunel zamiast przejazdu.

„Chcemy, aby Krajowy Program Kolejowy służył polskiej kolei, ale przecież polska kolej nie znajduje się w jakimś wyabstrahowanym otoczeniu, ale w naszym kraju, i ma jednocześnie służyć społecznościom lokalnym” – mówił wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel podczas uroczystości zdalnego podpisania wartego 67,5 mln zł brutto kontraktu.

Jak zaznaczył, podobne inicjatywy jak w Dąbrowie Górniczej – wypracowane w dialogu samorządu, posłów, zarządcy infrastruktury, a także ministerstwa infrastruktury – są uważane w resorcie za modelowe: wspólne, dobre dla wszystkich.

„One poprawiają dostępność do transportu zbiorowego, transportu kolejowego, realizują bliski nam cel przyciągnięcia pasażera do polskiej kolei – po to, aby korzystał z jej usług, mógł komfortowo przemieszczać się pociągami, w integracji z transportem autobusowym i ruchem drogowym, bo to musi być pewien system. Plus poprawa bezpieczeństwa, bo każda eliminacja przejazdu drogowo-kolejowego w poziomie szyn to poprawa bezpieczeństwa dla wszystkich” – zaznaczył Bittel.

Prezydent Dąbrowy Górniczej Marcin Bazylak oraz prezes spółki PKP Polskie Linie Kolejowe Ireneusz Merchel podkreślali, że inwestycja w Gołonogu to część wspólnego projektu miasta i zarządcy kolejowej infrastruktury, realizowanego od trzech lat.

Dąbrowa Górnicza to najbardziej wysunięty na północny wschód duży ośrodek Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Kilka lat temu miejscowy samorząd rozpoczął program „Promowanie zielonej mobilności…”, zakładający ofertę komunikacji zbiorowej konkurencyjną dla transportu indywidualnego. Kluczowym założeniem stała się poprawa dostępności do dworców kolejowych: w centrum i dzielnicach Gołonóg oraz Ząbkowice.

Pod tym kątem miasto – przy wsparciu miejscowych parlamentarzystów – nawiązało współpracę ze spółką PKP PLK. Następnie w uzgodnieniu przygotowano projekty.

W centrum założono budowę głównego centrum przesiadkowego – z parkingami typu Park & Ride oraz dla rowerów i bezkolizyjnym połączeniem do ul. Kościuszki, przejście podziemne łączące perony z budynkiem dworca oraz parkingami przy ul. Kościuszki i ul. Limanowskiego, a także przebudowę peronów i układu torów stacji, który w przyszłości ma umożliwić rozdzielenie ruchu dalekobieżnego i lokalnego.

Przewidziano też nową drogę łączącą ul. Kolejową i Kościuszki z ul. Sobieskiego i zastąpienie tunelem na przedłużeniu ul. Kościuszki (do ul. Limanowskiego) przejazdu kolejowego na ul. Konopnickiej; w miejsce przejazdu założono podziemne przejście dla pieszych i rowerzystów. Postępowaniem objęto też przebudowę ul. Kolejowej – od ul. Kościuszki do ul. Konopnickiej. Umowę na wykonanie tej inwestycji za ok. 229 mln zł brutto podpisano z konsorcjum Nowak-Mosty i Complex w sierpniu br.

W tym czasie trwał jeszcze przetarg na budowę centrum przesiadkowego w Gołonogu wraz z likwidacją tamtejszego przejazdu kolejowego, który – podobnie, jak w centrum – zostanie zastąpiony tunelem. Planowane jest przejście podziemne łączące budynek dworca z peronami oraz (w przyszłości) parkingami w rejonie ul. Piecucha i Parkowej. Tak jak w centrum, w Gołonogu przebudowane będą tory i perony.

Zaoferowane w tym przetargu ceny wyniosły od 98,1 mln zł do 150,6 mln zł brutto. W aukcji elektronicznej ostateczny wykonawca przewidzianych do końca 2022 r. prac, Nowak-Mosty, zaoferował cenę 67,5 mln zł brutto. Jak mówił we wtorek prezydent Dąbrowy Górniczej, na razie nie jest uregulowany stan prawny części nieruchomości, uniemożliwiający realizację w Gołonogu części parkingowej, a także modernizację (przez PKP SA) budynku dworcowego.

Do dwóch etapów unijnego projektu dotyczącego „Promowania zielonej mobilności…” samorząd miasta otrzymał m.in. dofinansowanie w dwóch naborach konkursu dot. transportu niskoemisyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-20: 23,7 mln zł – do wartego 28,1 mln zł I etapu swojego projektu oraz w wysokości 56,6 mln zł do II etapu, szacowanego na 67,3 mln zł.

Dodatkowe dofinansowanie – na przedsięwzięcie zgodne z założeniami tzw. Kolei Metropolitalnej – zapewnia Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia: w tym roku 10 mln zł, a w przyszłym – 16 mln zł.

Jednym z pierwszych zadań „Promowania zielonej mobilności…” była budowa przejścia podziemnego pod stacją Ząbkowice, które w lutym ub. roku zastąpiło wcześniejszą kładkę nad torami. Wykonana przez PLK, współfinansowana przez miasto inwestycja, prowadzi sprzed dworca na perony stacji Ząbkowice, ale też łączy dwie części dzielnicy. W październiku ub. roku w rejonie dworca w Ząbkowicach miasto oddało przebudowany układ komunikacyjny z niewielkim węzłem przesiadkowym.

Poza budową centrów przesiadkowych przy dworcach kolejowych, program zakłada m.in. budowę dróg rowerowych i przebudowę infrastruktury drogowej w ciągu głównych ulic: Sobieskiego, Królowej Jadwigi, Piłsudskiego, równolegle z inwestycją przygotowywaną tam przez spółkę Tramwaje Śląskie.

 logo PAP